Du har rätt till Samordnad individuell plan, SIP!

annelisvvFör ungefär tre veckor sedan hölls en temadag kring samordnad individuell plan, SIP i Täby på Åva gymnasium. RSMH i samma Båt var där och nu vill jag sprida information om vad vi fick veta.

Alla som är i behov av samordning kring insatser från kommunen, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling med mera, har rätt att få SIP. En samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010. Kommunen och landstingen är alltså skyldiga enligt lag att erbjuda SIP.

Många inom RSMH har länge jobbat för en samordnad individuell plan. Jag minns hur vi kämpade ända sedan jag blev medlem år 2000 och kanske ännu längre innan dess.

Därför är jag så glad åt att det nu görs en stor satsning kring utbildning gällande SIP. Med regeringens PRIO-pengar ger landstinget i Stockholm nordöst en personalutbildning för att fler personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna få SIP. Och SKL och Stockholms läns Landsting har upprättat en vägledning för användande av SIP.

Jag hoppas vi tillsammans hjälps åt att sprida informationen så att fler personer med psykisk ohälsa känner till att de kan be om samordnad individuell plan!

Ha det fint!

/Anneli Westling

Ps: Vill du veta mer? Kolla gärna in dessa länkar:

Det här är SIP, lättförståelig film: http://vimeo.com/105220510

Så här gör du för att få SIP: http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Individuell-plan/


One Comment on “Du har rätt till Samordnad individuell plan, SIP!”

 1. Per-Ola Larsson skriver:

  Det är ytterst allvarligt att att kommuner och landsting ännu inte lärt sig att tillämpa lagtexterna om individuell vårdplan. Det är oförsvarligt att använda PRIO till detta.
  Redan på 1990-talet infördes tydliga och detaljerade regler om vårdplanering i kommunala betalningsansvarslagen. Eftersom landsting och kommuner inte tillämpade reglerna kritiserade Regeringen dem kraftfullt i proposition 2008/09:193. Du kan läsa den på http://www.regeringen.se.

  Reglerna skärptes med bl a 2 kap 7 § socialtjänstlagen och 3 f § hälso- och sjukvårdslagen. De nya lagtexterna trädde i kraft 1 jam 2010 – och ännu fungerar det inte. Det är allvarliga lagbrott av landsting och kommun att nonchalera dessa lagar, Jag är helt övertygad om att inläggningar i slutenvården skulle minska kraftigt om vi får individuella vårdplaner. Att nu använda PRIO till något som landsting & kommun försummat i mer än 4 år kan knappast stämma ned syftet i PRIO.

  PRIO ska finna nya vägar för att förbättra psykatrin.

  Nog måste RSMH kunna kräva genom SKL att kommuner och landsting tillämpar dessa lagar. Det behövs inga särskilda utbildningar. Lagtexten och propositionen är mycket tydliga – en 5:e-klassare torde begripa hur det ska gå till efter att ha läst lagen 2 gånger:

  Citat 3 f § hälso- och sjukvårdslagen: När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

  Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

  Av planen ska det framgå
  1. vilka insatser som behövs,
  2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
  3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och
  4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:979).

  Motsvarande finns i 2 kap 7 § SoL


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s