Satsa på att vården får ökad kompetens om psykisk hälsa

Öppet brev till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson 

Många lider i onödan när de möter vårdpersonal som saknar tillräcklig kunskap om hur psykiska besvär och sucidala tankar kan yttra sig. Därför vill jag uppmana sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och regeringen: Gör en nationell satsning på kompetenshöjning om psykisk hälsa hos dem som jobbar inom kroppssjukvården!  

Acko Ankarberg Johansson är en av dem som länge har förespråkat ett återupprättande av den nationella hjälplinjen för människor i kris. När linjen lades ner var Ankarberg Johansson ordförande för Socialutskottet och lyfte bland annat att hjälplinjen gav tillbaka 17 gånger per investerad krona (information hämtad från Suicide Zeros debattinlägg). Därför hoppas jag att ministern kommer att följa min uppmaning om en kompetenshöjning hos vårdpersonalen. 

För ett otränat öga kan det ibland vara svårt att se tecken på psykiska besvär och sjukdomar. Det är inte ovanligt att psykiskt lidande yttrar sig i smärtor eller andra fysiska åkommor.  

Det finns också flera sorgliga exempel på det motsatta, det vill säga att att personer med långvarig psykisk ohälsa som sökt vård för fysiska besvär har blivit avfärdade med att det bara är psykisk ohälsa. Sedan har det visat sig att vården har missat allvarliga kroppsliga sjukdomar. 

Den sortens felaktiga bedömningar kostar i slutändan mycket pengar och orsakar onödigt lidande. Utredningen God och nära vård (SOU 2020:19) förespråkar att hälso- och sjukvården ställs om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Kompetenshöjning är en av de ingredienser som bör ingå i god och nära vård. Kunnig personal kan lättare ställa rätt frågor. 

 //Jimmie Trevett 


Rädda Nationella Hjälplinjen

JimmiebloggHelgen har jag ägnat åt att diskutera psykisk hälsa ur många olika synvinklar med representanter för RSMH från hela landet som samlats på Hagaberg folkhögskola. Vi har också diskuterat hur RSMH ska utvecklas i framtiden. Men här tänker jag citera det uttalande som förbundsrådet antagit med anledning att Nationella Hjälplinjen återigen är hotad.

”Samtidigt som det rapporteras om att den psykiska ohälsan ökar håller den Nationella Hjälplinjen på att läggas ned i tysthet. Den Nationella Hjälplinjen är en kostnadsfri telefonjour som sedan mer än tio år erbjudit professionell hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation. De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuk­sköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris. Den Nationella Hjälplinjen är idag en del av 1177.vårdguiden.

Initiativet till hjälplinjen kom från brukar- och närståendeföreningar som erfarit hur illa det kan gå i akut psykisk kris om inte någon möter upp och är tillgänglig.

Finansieringen löstes initialt med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden och senare genom statsbidrag.

Men, under många år har denna viktiga verksamhet kämpat med för lite resurser i förhållande till konkreta behov från människor i kris. Antalet inkomna samtal under 2013 är cirka 150 om dagen, men de som bemannar hjälplinjen har bara hunnit med att besvara en dryg fjärdedel.

Att forcera de samtal man faktiskt har möjlighet att föra är, något förutsägbart, kvalitetsmässigt svårt. Verksamhetens kapacitetstak har man nått för länge, länge sedan och behovet är inte bara stort utan även växande. Många liv har räddats under årens lopp. I dag är kostnaden för att driva hjälplinjen 7,5 miljoner kronor per år – men dess framtida finansiering är mycket oviss.

Socialdepartementet under Maria Larsson (KD) verkar inte berett att gå in med vare sig grundfinansiering eller mer pengar för nästa år utan hänvisar till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Men, nu håller tiden på att rinna ut för denna för många akut livsviktiga verksamhet. Om 40 dagar är pengarna slut.

Vi vädjar därför till Maria Larsson och regeringen om att komma in i matchen nu och bidra till en både snabb och långsiktigt hållbar lösning. Oavsett vem som tar notan ger verksamheten en kvalitet tillgänglig över hela landet för människor i akut psykisk kris som det svenska samhället behöver vidmakthålla.

Nationella hjälplinjen behövs, många människor i kris behöver den. Den räddar liv så låt oss hjälpas åt att rädda livräddaren. Låt detta kosta pengar och inte liv.”

/Jimmie Trevett

Förbundsordförande/RSMH

Här kan du läsa om Nationella hjälplinjens historia:

Klicka för att komma åt Nationella-hjalplinjen.pdf