Om Oss

SolrosRSMHbloggen drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Här kan du läsa aktuella inlägg med fokus på social och psykisk hälsa. Bloggen är en brukarblogg, vilket innebär att alla som skriver här har erfarenhet av psykisk ohälsa. Antingen för egen del eller som närstående.

Alla skribenter förväntas dela RSMHs grundläggande värderingar och etiska normer (se sid 19) men är utifrån det fria att framföra sina egna tankar och åsikter. Bloggtexterna ska hålla god ton och får inte innehålla reklam eller propaganda.

Vill du komma i kontakt med bloggarna eller skriva själv? Om du vill skriva ser vi gärna att du är medlem i en RSMH-förening. Mejla till RSMH:s kommunikatör marja.beckman[at]rsmh.se.


7 kommentarer on “Om Oss”

 1. Kåre Andersson skriver:

  Hej

  Det är roligt att se att RSMH finns både på facebook och som blogg numera.
  Jag är aktiv i Mölndals RSMH-förening. Vi har många trevliga aktiviteter, t.ex.
  en sångkör (RSMH-kören) som har varit verksam sedan hösten 2005.
  Vår lokalförening samarbetar med andra inom distriktet västra götaland.
  För att hitta till vår hemsida, gå till: www123minsida.se/rsmhlyckan

  MVH Kåre Andersson

 2. Hur bryter man sig ur sin isolering? Har setat i tio år nu och det måste ske något, psy-folket ser ut som fågelholkar när jag btalar om återhämtning och behov av ett normaliserande sammanhang-samhället ska ju utbildas,de får väl släppa in oss…Jag är hemskt trött och läkarna byts och jag får bara tala med en sekreterare som instruerar doc om att jag ska ha recept-pling-ny doc och tre träffade jag inte ens….det här RSMH..vad är det?…era sidor ser gamla ut och man undrar om det skett något de senaste 5 åren..

  hej

  idiotjim (mitt namn på dutub där jag har 560+ egna låtar med videos-mest strunt men några glimrar…:)

  • rsmhbloggen skriver:

   Hej Jim,
   vad tråkigt att du inte fått respons på dina tankar om återhämtning hos vården. Om du bor i en kommun där RSMH finns kan du ta kontakt med den lokala RSMH föreningen, om du inte redan har kontakt med dem. Du hittar kontaktuppgifter på hemsidan. Ett sätt som vi har förnyat oss är att finnas mer på nätet och det är ju denna blogg ett uttryck för. I övrigt kämpar vi på med de knappa resurser som vi har. Med vänliga hälsningar /Jimmie Trevett

 3. Mindre Stötande skriver:

  Hej.

  Jag undrar hur RSMH ställer sig till företaget Samhall och den ökade psykiska ohälsan som finns där och som bara verkar blir mer och mer?

 4. Jarl Flensmark skriver:

  Hej, jag såg att jag haft en kommentar inne för några år sedan, något jag inte känt till och sänder nu en ny kommentar. Jag var ordförande i Malmö 1988-1991 och bor nu i Helsingborg där det tydligen inte finns någon förening för tillfället.

  Sverige hjärnskadar patienter och dömer dem sedan för sexuella brott

  Ungefär 1 timme och 15 minuter in i en YouTube video från 2010 ”. Schizophrenia” påpekar professor Robert Sapolsky, Stanford University, San Francisco, under en föreläsning att patienterna har en förändring i hjärnan: ”You look in the brains of schizophrenics post-mortem and there’s fewer hippocampal neurons and some of them are facing the wrong way…they’ve been flipped over…they’re sending projections where they’re not supposed to…this is not going to make for a whole lot of solid sequential thought if you’ve got neurons pointing in the wrong direction!”

  Längst inne i vår egen hjärna har vi en liten basal framhjärna som fortfarande spelar en stor roll för oss fast den är 560 miljoner år gammal. Den finns hos alla ödlor, ormar, groddjur o.s.v. och även fanns den också en gång i tiden hos t.ex. Tyrannosaurus Rex, och den kontrollerar bl.a. fortplantning och känslouttryck och medför sexuell upphetsning genom ett gonadotropin-frisättande hormon.

  Anti-psykotika gör alltså att cellerna i hjärnan bildar felaktiga förbindelser med andra celler.
  Med hjälp av röntgenundersökningar har det konstaterats att nya, aldrig behandlade patienter inte har några sådana förändringar i hjärnan. Artiklar om detta fanns för några år sedan på t.ex Google Scholar men har nu försvunnit. Jag misstänker att det är psykiatrer som tagit bort sådana artiklar för att förhindra att det blir uppenbart att antipsykotika ger upphov till sådana förändingar.

  4 minuter och 29 sekunder in i en YouTube video från 2019 ”Dokumentär om lobotomi i Sverige: Egas Moniz Nobelpris” säger professor emeritus Sten Levander, tidigare överläkare vid Östra Sjukhuset i Malmö: ”Alltså, hur kan man förändra en människa? Man kan göra det med hjärntvätt… då blir man en annan…man kan göra det med tortyr…då blir man en annan…och man kan göra det med läkemedel…då blir man också en annan…och slutligen kan man göra det genom att skära i detta vitala organ och då blir man en annan…”

  Läkemedel som påverkar hjärnan kan alltså också medföra en personlighetsförändring, något som jag själv tidigare klagat över både till Socialstyrelsen och till politiker för att de ändå används mot patienterna. Under våren använde jag en chatt med Socialstyrelsen för att klagade på detta och fann sedan att chatten flyttats tillbaka till den 8 december 2020 och att man också flyttat om i mailen och strukit t.ex. inledningen. Jag polisanmälde då att chatten skadats och anmälan ligger nu hos en IT-avdelning i Malmö. Chatten ska betraktas som en offentlig handling och måste då vara tillgänglig för allmänheten.

  Mot bakgrund av Sten Levanders allvarstyngda uttalande kan vi nu konstatera att 100.000 patienter med schizofreni har blivit en annan sedan 1954, de flesta oberoende av sin egen vilja.

  Uppskattningsvis 10-12 % av patienterna begår därefter självmord, något som ökat, andra gör sig skyldiga till sexuellt betingade handlingar, något som jag själv har iakttagit ett par gånger. Flera psykiatrer har skrivit om självmorden i vetenskapliga skrifter på nätet och tagit upp xxx, men nu har även de försvunnit!

  Suicide rates should be compared to rates between now and rates before 1952, when fentiazin began to be used

  En förmiddag i december 1964 befann jag mig i dagrummet på ett mentalsjukhus tillsammans med en del patienter och några vårdare. Ett ungt kvinnligt vårdbiträde satt bredvid mig på en stol. Plötsligt kommer en ung manlig patient ut dit i bara nattskjortan. Han stod förmodligen på injektionsbehandling med antipsykotika, det var vanligt på den tiden att patienterna fick stora doser. Han gick bakom mig och drog sedan ner vårdbiträdet från stolen så att hon satte sig med en duns på golvet. Jag kan fortfarande för mig själv höra ljudet. En vårdare i 35-40 års-åldern utropade ”Vad i h-e”, reste sig och grep tag i patienten. Denne sade ingenting utan lät sig föras tillbaka mot sovsalen utan motstånd.
  Nästa gång något liknande hände var vid middagstid ungefär i april 1967 ute vid en kiosk med servering på sjukhuset. Vädret var soligt och varmt och det var många cafégäster där. Bredvid mig på en bänk satt ett ungt kvinnligt vårdbiträde. En patient i 50-årsåldern kommer plötslig snabbt gående in till serveringen, går förbi mig fram till biträdet och försöker slita ner henne från bänken. Jag reste mig, lade en hand på hans vänstra överarm, beredd på motstånd men inget hände. Ett ungt manligt biträde tog tag i patientens andra arm och sedan stod vi där och höll honom tills tillkallad personal kom och ledde iväg med honom. Under hela tiden sade patienten aldrig något till oss, han bara tittade rakt fram och gjorde aldrig det minsta motstånd.
  Några brottsfall:
  12 augusti och 2 september 1963: John Ingvar Lövgren dödar en 6-årig flicka i Vitabergsparken och en 4-årig flicka i Aspudden, Stockholm
  19 december 1969: Mona Wallén-Hjerpe tänder eld på Evert Taubes Sjösala utanför Stockholm. Enligt vad Mona berättar i sin bok ”Sjösala brinner” från 1987, så blev hon, vid ett besök på Karolinska Sjukhusets psykiatrimottagning den 13 januari 1967, körd med ambulans till Ulleråkers Sjukhus i Uppsala där hon intogs och medicinerades först med Klorpromex (Klorpromazin) x 3, vilket hon fick veta var för alkohol-avvänjning. Efter två veckor byttes den mot Sordinol (Klopentixol). De båda antipsykotiska medlen är sedan 1980-talet avregistrerade. Hon utskrevs i slutet av maj månad. Några år senare, den 23 maj 1969 intogs hon åter på Ulleråker och medicinerades då med Sordinol igen, nu 10mg x 3. Hon försöksutskrevs den 21 oktober.
  6 maj 2001: 26-årig manlig patient överfaller två småflickor med yxa i Ljungby
  11 september 2003: 24-årig psykiskt sjuk man dödar Sabina, 5 år, med kniv i Arvika
  28 juli 2011: 28-årig man knivhugger två kvinnor i 20-årsåldern i Hässelby, Stockholm. Efter attacken satte sig den misstänkte bara ner och väntade. När polisen grep honom på platsen höll han fortfarande kniven i handen
  6 februari 2012: 28-årig man knivhugger en 10-årig flicka i halsen utanför Bergsgårdsskolan i Hjällbo, Göteborg
  25 juli 2015: 37-årig man dödar 7-årig flicka i Upplands-Bro
  18 januari 2016: 35 årig kvinna döms i Lund till rättspsykiatrisk vård för olaga förföljelse av sin expartner
  25 januari 2016: 15 till 18-årig pojke dödar 22-årig kvinna på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal

  Patienterna blir för sina brott dömda skyldiga i domstol utan att det tas upp att de blivit en annan av behandlingen. Sedan 1995 har alla här i Sverige rätt till en rättvis rättegång, men en sådan har patienterna aldrig fått. Jag har själv medan rättegångarna pågått kontaktat både åklagare och försvarare, och begärt att de skulle ingripa, men ingen har någonsin svarat, trots att åtminstone åklagarna är skyldiga att tillse att de anklagade får en rättvis rättegång. Sådana här brottsfall har jag inte sett i dagspressen sedan dess, jag antar att psykiatrerna på något sätt blivit mera försiktiga med antipsykotika-behandling.

  Psykiatrerna fortsätter i alla fall med att förvandla mer än 1000 schizofreni-patienter om året till en annan. Socialstyrelsen och politikerna vill med få undantag ingenting säga. De som redan blivit en annan och blivit dömda måste i alla fall få en rättvis rättegång.
  Att tvinga patienterna att ta medel som gör dem till en annan måste betraktas som grov misshandel.

 5. Jarl Flensmark skriver:

  Jag fann en del fel i vad jag skrivit tidigare och sänder en bättre variant!

  Hej, jag såg att jag haft en kommentar inne för några år sedan, något jag inte känt till och sänder nu en ny kommentar. Jag var ordförande i Malmö 1988-1991 och bor nu i Helsingborg där det tydligen inte finns någon förening för tillfället.

  Sverige hjärnskadar patienter och dömer dem sedan för sexuella brott

  Ungefär 1 timme och 15 minuter in i en YouTube video från 2010 ”. Schizophrenia” påpekar professor Robert Sapolsky, Stanford University, San Francisco, under en föreläsning att patienterna har en förändring i hjärnan: ”You look in the brains of schizophrenics post-mortem and there’s fewer hippocampal neurons and some of them are facing the wrong way…they’ve been flipped over…they’re sending projections where they’re not supposed to…this is not going to make for a whole lot of solid sequential thought if you’ve got neurons pointing in the wrong direction!”

  Längst inne i vår egen hjärna har vi en liten basal framhjärna som fortfarande spelar en stor roll för oss fast den är 560 miljoner år gammal. Den finns hos alla ödlor, ormar, groddjur o.s.v. och den fanns också en gång i tiden hos t.ex. Tyrannosaurus Rex, och den kontrollerar bl.a. fortplantning och känslouttryck och medför sexuell upphetsning genom ett gonadotropin-frisättande hormon.

  Anti-psykotika gör alltså att cellerna i hjärnan bildar felaktiga förbindelser med andra celler.
  Med hjälp av röntgenundersökningar har det konstaterats att nya, aldrig behandlade patienter inte har några sådana förändringar i hjärnan. Artiklar om detta fanns för några år sedan på t.ex Google Scholar men har nu försvunnit. Jag misstänker att det är psykiatrer som tagit bort sådana artiklar för att förhindra att det blir uppenbart att antipsykotika ger upphov till sådana förändingar.

  4 minuter och 29 sekunder in i en YouTube video från 2019 ”Dokumentär om lobotomi i Sverige: Egas Moniz Nobelpris” säger professor emeritus Sten Levander, tidigare överläkare vid Östra Sjukhuset i Malmö: ”Alltså, hur kan man förändra en människa? Man kan göra det med hjärntvätt… då blir man en annan…man kan göra det med tortyr…då blir man en annan…och man kan göra det med läkemedel…då blir man också en annan…och slutligen kan man göra det genom att skära i detta vitala organ och då blir man en annan…”

  Läkemedel som påverkar hjärnan kan alltså också medföra en personlighetsförändring, något som jag själv tidigare klagat över både till Socialstyrelsen och till politiker för att de ändå används mot patienterna. Under våren använde jag en chatt med Socialstyrelsen för att klagade på detta och fann sedan att chatten flyttats tillbaka till den 8 december 2020 och att man också flyttat om i mailen och strukit t.ex. inledning och avslutning. Jag polisanmälde då att chatten skadats och anmälan ligger nu hos en IT-avdelning i Malmö. Chatten ska betraktas som en offentlig handling och måste då vara tillgänglig för allmänheten.

  Mot bakgrund av Sten Levanders allvarstyngda uttalande kan vi nu konstatera att 100.000 patienter med schizofreni har blivit en annan sedan 1954, de flesta oberoende av sin egen vilja.

  Uppskattningsvis 10-12 % av patienterna begår därefter självmord, något som ökat, andra gör sig skyldiga till sexuellt betingade handlingar, något som jag själv har iakttagit ett par gånger. Flera psykiatrer har skrivit om självmorden i vetenskapliga skrifter på nätet och tagit upp att dessa patienter ser sig förvandlade till en annan, de känner bara hopplöshet inför detta och tar sedan sitt eget liv. Men nu har även allt det som skrivits försvunnit från nätet! Psykiatrerna igen!

  En förmiddag i december 1964 befann jag mig i dagrummet på ett mentalsjukhus tillsammans med en del patienter och några vårdare. Ett ungt kvinnligt vårdbiträde satt bredvid mig på en stol. Plötsligt kommer en ung manlig patient ut dit i bara nattskjortan. Han stod förmodligen på injektionsbehandling med antipsykotika, det var vanligt på den tiden att patienterna fick stora doser. Han gick bakom mig och drog sedan ner vårdbiträdet från stolen så att hon satte sig med utsträckta armar med en duns på golvet. Jag kan fortfarande för mig själv se henne och höra den dunsen. En vårdare i 35-40 års-åldern utropade ”Vad i h-e”, reste sig och grep tag i patienten. Denne sade ingenting utan lät sig ledas tillbaka mot sovsalen utan motstånd.
  Nästa gång något liknande hände var vid middagstid ungefär i april 1967 ute vid en kiosk med servering på sjukhuset. Vädret var soligt och varmt och det var många kafégäster där. Bredvid mig på en bänk satt ett ungt kvinnligt vårdbiträde. En patient i 50-årsåldern kommer plötslig snabbt gående in till serveringen, går förbi mig fram till biträdet och försöker slita ner henne från bänken. Jag reste mig, lade en hand på hans vänstra överarm, beredd på motstånd men inget hände. Ett ungt manligt biträde tog tag i patientens andra arm och sedan stod vi där och höll honom tills tillkallad personal kom och ledde iväg med honom. Under hela tiden sade patienten aldrig något till oss, han bara tittade rakt fram och gjorde aldrig det minsta motstånd.
  Några brottsfall:
  12 augusti och 2 september 1963: John Ingvar Lövgren dödar en 6-årig flicka i Vitabergsparken och en 4-årig flicka i Aspudden, Stockholm
  19 december 1969: Mona Wallén-Hjerpe tänder eld på Evert Taubes Sjösala utanför Stockholm. Enligt vad Mona berättar i sin bok ”Sjösala brinner” från 1987, så blev hon, vid ett besök på Karolinska Sjukhusets psykiatrimottagning den 13 januari 1967, körd med ambulans till Ulleråkers Sjukhus i Uppsala där hon intogs och medicinerades först med Klorpromex (Klorpromazin) x 3, vilket hon fick veta var för alkohol-avvänjning. Efter två veckor byttes den mot Sordinol (Klopentixol). De båda antipsykotiska medlen är sedan 1980-talet avregistrerade. Hon utskrevs i slutet av maj månad. Några år senare, den 23 maj 1969 intogs hon åter på Ulleråker och medicinerades då med Sordinol igen, nu 10mg x 3. Hon försöksutskrevs den 21 oktober
  6 maj 2001: 26-årig manlig patient överfaller två småflickor med yxa i Ljungby
  11 september 2003: 24-årig psykiskt sjuk man dödar Sabina, 5 år, med kniv i Arvika
  28 juli 2011: 28-årig man knivhugger två kvinnor i 20-årsåldern i Hässelby, Stockholm. Efter attacken satte sig den misstänkte bara ner och väntade. När polisen grep honom på platsen höll han fortfarande kniven i handen
  6 februari 2012: 28-årig man knivhugger en 10-årig flicka i halsen utanför Bergsgårdsskolan i Hjällbo, Göteborg
  25 juli 2015: 37-årig man dödar 7-årig flicka i Upplands-Bro
  18 januari 2016: 35 årig kvinna döms i Lund till rättspsykiatrisk vård för olaga förföljelse av sin expartner
  25 januari 2016: 15 till 18-årig pojke dödar 22-årig kvinna på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal

  Patienterna blir för sina brott dömda skyldiga i domstol utan att det tas upp att de blivit en annan av behandlingen. Sedan 1995 har alla här i Sverige rätt till en rättvis rättegång, men en sådan har patienterna aldrig fått. Jag har själv medan rättegångarna pågått kontaktat både åklagare och försvarare, och begärt att de skulle ingripa, men ingen har någonsin svarat, trots att åtminstone åklagarna är skyldiga att tillse att de anklagade får en rättvis rättegång. Sådana här brottsfall har jag inte sett i dagspressen sedan dess, jag antar att psykiatrerna på något sätt blivit mera försiktiga med antipsykotika-behandling.

  Där var en ansamling av sexuella brott mellan 2001 och 2016 av patienter som troligen alla fått antipsykotika, och då borde Riksförbundet fråga Socialstyrelsen vad som egentligen hänt? Varför började det 2001 och slutade 2016? Jag själv tror att användningen av de nya antipsykotiska medlen från 1990-talet var orsaken, men att även de gamla medlen från 1950-talet hade liknande men svagare effekter.

  Psykiatrerna fortsätter i alla fall med att förvandla mer än 1000 schizofreni-patienter om året till en annan. Socialstyrelsen och politikerna vill med få undantag ingenting säga. De som redan blivit en annan och blivit dömda måste i alla fall få en ny rättvis rättegång. Att tvinga patienterna att ta medel som gör dem till en annan måste betraktas som grov misshandel.


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s