Är tretton procent av svenskarna rasister?

Hannes 4Frågan är förstås omöjlig att svara på. Det kan nog dessvärre vara fler, men det kan också vara färre. Sverigedemokraternas valresultat bör dock inte självklart tolkas så som min rubrik antyder. Mycket talar för att en stor andel av väljarna snarare vill uttrycka allmänt missnöje med att de etablerade partierna över huvud taget inte har velat möta den oro och de konflikter, som en stor invandring kan medföra. Självklart innebär den i första skedet kostnader för landet, och självklart kan den ge grund för ”friktion” mellan människor med väldigt olika kulturell bakgrund. Den verkligheten bör givetvis inte förnekas eller ignoreras, eftersom det snarare ökar både motsättningarna och politikerföraktet, än tvärtom.

Vad som är viktigt att peka på är förstås vad alternativet till en generös flyktingpolitik skulle vara. Skall vi av bekvämlighetsskäl stänga dörrarna för människor som flyr för sina liv eller från dödlig misär? Hur formar en sådan hållning oss som människor och moraliska varelser? Kan man vara humanist gentemot vissa människor, om man inte är det mot andra? I mina ögon är det omöjligt, eftersom man då ger människor olika värde.

Sverigedemokraterna rider på människors oro för att kostnaderna för invandringen skall tränga ut välfärden för behövande bland etablerade svenskar (exempelvis människor med psykisk ohälsa). För att inte förstärka oron och öka motsättningarna är det därför oerhört viktigt att man försöker möta alla svaga gruppers behov, såväl invandrares som barns och äldres, sjukas och arbetslösas. Då duger det inte med en politik som ökar klyftorna i samhället! Välviljan gentemot flyktingar är beroende av att utsatta grupper bland etablerade svenskar inte känner sin egen situation hotad, samtidigt som de kan konstatera, att bättre bemedlade medborgare får sina privilegier ytterligare förstärkta.

I ett längre perspektiv vet vi att invandringens ekonomiska nettoeffekt är positiv. För att inte tidsspannet till att den situationen inträder skall bli för långt, och i många människors sinnen utmanande, är det också oerhört viktigt att flyktingarna så snabbt som möjligt kan lära sig svenska, få egen bostad och komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Här har samtliga kommuner(!), staten, näringslivet och vi alla ett stort, gemensamt ansvar att hjälpa till. Om detta kan ske i god ordning rycks grunden för segregation och motsättningar undan.

Vi bör givetvis också stå upp för jämställdhet och demokratiska värderingar. Varhelst andra föreställningar dyker upp, vare sig de kommer från främlingsfientliga partier, religiösa fundamentalister, etablerade svenskar eller invandrargrupper, bör de bemötas med debatt och sakliga motargument. Annars finns det risk att landet faller isär och mörkare krafter tar över.

/Hannes Qvarfordt


2 kommentarer on “Är tretton procent av svenskarna rasister?”

  1. Jonas Bredford skriver:

    Jag har ingenting att invända mot denna klarsynta analys av läget. Dock vill jag komplettera med några åsikter: orsaken till övriga partiers ovilja att befatta sig med de så kallade Sverigedemokraterna står till största delen att finna i att en instinktiv varningsklocka ringer. Det är mycket mänskligt att ifrågasätta ickedemokratiska organisationers rätt till demokratiskt inflytande. Men visst, man måste ta debatten med sakliga motargument hur motbjudande man än finner det. Jag vill däremot bestämt varna för alla tankar på samarbete med detta parti. De är och förblir ickehumanister vars inflytande bör undvikas till varje pris. Jag vill dessutom varna för illusionen att demokratin är så etablerad hos oss att det inte skulle vara så farligt om det här partiet fick lite makt. Vi lever i ett mycket välsmort samhällsmaskineri där en massa nickedockor gör precis som dom blir tillsagda. Det är inga onormalt grymma människor som låter sig ledas in i krigshandlingar i vår omvärld utan samma skrot och korn som vi. Därför är det så viktigt att hålla odemokrater borta från makten och undvika den diktatur som skulle kunna bli konsekvensen.

    • Hannes Q skriver:

      Tack för din insiktsfulla kommentar, Jonas Bredford! Jag har inget att tillägga, utöver att jag instämmer till fullo.


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s