Hagaberg igen

khai-bild-bloggja, tiden går så fort! Och sommaren är också avklarad för i år. Återstår nu, att vi samlas och träffas på Hagabergs folkhögskola, Södertälje, för ett Förbundsråd. Speciellt för denna gång, är att jag fått ta del av special-uppdraget att lotsa folk, till och från mötesplatsen.

Och just idag, fick också SJ ett omfattande signalfel i Flemingsberg, vilket skapade totalt kaos för alla resenärer.

Men, med hjälp av mobiltelefoni, kunde vi styra upp det hela ganska bra ändå.

Det känns hedersamt och lika spännande att få ro uppdraget i land, även om i skrivande stund, så har det bara gått halvvägs.

Vad gäller själva förbundsrådet så känns det lika bekant som alltid, förutom att vår Birgitta har gått i pension, efter lång och trogen tjänst.

Gamla och nya ansikten, mycket sittande och intagande av information, diskussioner med mera.

I tre dagar ska vi vara här, vilket brukar passera ganska fort, men efter nästa år, om kongressen beslutar det, så blir det bara ett förbundsråd per år, istället för två.

Jag vill också passa på och framföra Birgittas hälsning till alla!

Och så får vi se fram emot att också få lyssna till våra inbjudna Dag-gäster!

 

Trevlig höst & väl mött

/Khai Chau

 


Almedalen fylldes med RSMH-ballonger

RSMHs_J_Trevett_o NSPHs_K_Brostrom_torgmoteNu är jag på plats i Visby på årets Almedalsvecka. Här är myllrar det som vanligt av folk och igår var det många av framför allt de yngre besökarna som hade en RSMH-ballong i handen med texten Bryt ensamheten. RSMH hade plats i HSOs tält under eftermiddagen och där blåste Barbro Ronsten från RSMH Gotland och jag ballonger för fullt så att alla de köande besökarna kunde få sin. Det var härligt att se hur RSMHs budskap snabbt spred sig ballongvägen i hela Almedalen.

Idag kommer jag att medverka i två seminarier. Det ena arrangeras av Psykologförbundet och handlar om psykologisk behandling. Det andra seminariet som arrangeras av Hjärnkoll har temat attityder och diskriminering gentemot personer med psykisk ohälsa. Jag kommer att skriva mer om dessa här på bloggen.

/Jimmie Trevett
Förbundsordförande, RSMH

SANYO DIGITAL CAMERA


RSMH Malmös 30-årsfirande inspirerar!

Jimmieblogg2Idag är andra dagen av RSMH Malmös konferens som föreningen arrangerar tillsammans med ABF i samband med sitt 30-årsjubileum. Ledorden för dagarna är inflytande, återhämtning och självbestämmande.  Jag fick äran att inleda konferensen som har lockat ungefär 50 deltagare både idag och igår. Deltagarna är brukare och anställda inom psykiatrin, men också lokala politiker.

Innehållet under dessa dagar behandlar dels RSMH Malmös viktiga arbete, men också nyheter inom psykiatrin i Malmö. Två sådana områden som presenterats är IPS (Individual Placement and Support), en metod för att stötta människor med psykisk ohälsa ut på arbetsmarknaden samt ACT-team (Assertive Community Treatment) som testas just nu i Malmö.

Det är glädjande att se att intresset för konferensen är stort från flera håll och förhoppningsvis leder det till ett ökat intresse och stöd också för föreningens övriga verksamhet.

Tack RSMH Malmö för fina konferensdagar!

/Jimmie Trevett
Förbundsordförande, RSMH


Nytt år, nya och gamla utmaningar

JimmiebloggI veckan skrev Fredrik Lennartsson, myndighetschef för Myndigheten för vårdanalys på SvD:s Brännpunkt att möjligheterna till patientinflytande i Sverige brister. En bild som stöddes av Gunnar Akner, läkare och professor i geriatrik vid Örebro universitet. Under året ska ett förslag om ny patientlag också komma, med syftet att stärka patientens ställning i vården. Slutredovisning för arbetet, inklusive tilläggsdirektiven är den 3o juni i år.

RSMH är alltid positiv till ökat inflytande för brukare av vård. För att underlätta och förtydliga arbetet med brukarinflytande i exempelvis brukarråd tog RSMH förra året fram Kvalitet ur ett brukarperspektiv. Arbetet med dokumentet och brukarinflytande i allmänhet fortsätter naturligtvis även detta år. Vi hoppas kunna titta närmare på hur stödet ser ut för personer med psykisk ohälsa i landets kommuner. Innan julhelgen offentliggjordes vilka av landets kommuner och landsting som levt upp till kraven som regeringens satsning på psykiatri, PRIO, ställt för att få del av de 870 miljoner som satsningen omfattar. Tillsammans med SKLs Öppna jämförelser och RSMHs samlade erfarenheter kan det ligga som underlag för att se vilka kommuner som ”sköter sig” och vilka som fungerar sämre vad gäller stöd till personer med psykisk ohälsa.

Ett stort och viktigt område som skiljer sig mycket över landet är boende. RSMH kämpar för att också människor med psykisk ohälsa ska ha ett hem. Ett hem kan vara många saker och se ut på olika sätt, det som avgör om en bostad är ett hem, är om den som bor där känner sig just hemma.

Missa förresten inte heller att RSMH utbildning erbjuder ett par större konferenser under våren. Den första handlar om borderline och den äger rum på ABF-huset i Stockholm den 28e januari. Den andra konferensen äger rum senare i vår och kommer att handla om återhämtning. Den arrangeras tillsammans med Socialpsykiatriskt Forum i Stockholm. Håll utkik efter mer information!

God fortsättning på det nya året!

/Jimmie Trevett


På besök i Tanzania

Jimmieblogg2Förra veckan reste jag tillsammans med Gunilla Brändström från RSMH i Umeå till Dar Es Salam i Tanzania. Syftet med resan var att besöka RSMHs systerorganisation TUSPO som RSMH tillsammans med My Right (tidigare Shia) samarbetat med under en tid inom ramen för ett biståndprojekt. TUSPO har vuxit och omfattar idag 7 föreningar runt om i Tanzania. Tre av dessa finns i Dar Es Salam.

Personer med psykisk ohälsa är en utsatt grupp i Tanzania något som bland annat visar sig i att en människa som fått en psykiatrisk diagnos förlorar sin rösträtt. För denna och andra mänskliga rättighetsfrågor kämpar TUSPO.

Ett mål med resan var att knyta en av RSMHs lokalföreningar närmare projektet och en av lokalföreningarna i Dar Es Salam. TUSPO bedriver påverkansarbete och kamratstöd precis som RSMH, men äger dessutom en bit land där de planerar att odla grödor och sälja för att finansiera verksamheten.

Två saker som Gunilla och jag ville förmedla till medlemmarna i TUSPO var dels idén om att hålla studiecirklar, både självhjälpscirklar och mer lärande cirklar samt tankar om attitydarbete. Vi pratade om möjligheten att gå ut i skolor och informera om psykisk ohälsa för att bryta fördomar och stigmatisering.

I Tanzania råder stor brist på psykiatrisk vård samtidigt som okunskapen och fördomarna om psykisk ohälsa är mycket utbredda. TUSPO bedriver ett viktigt arbete på ett bra sätt och vi hoppas kunna resa tillbaka hösten 2013 för att följa upp och lära ytterligare av varandra.

/Jimmie Trevett
Förbundsordförande, RSMH


En fristad

Efter att ha kommit ut från psykkliniken, första gången, är det viktigt att individen får komma till en ”fristad”/ återanpassningsplats, för att ladda upp sina batterier igen.

För min egen del, har den bästa fristaden varit RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Det kanske inte passar alla, men jag är säker på att många fler skulle behöva få upptäcka föreningen. Länge har jag också engagerat mig i RSMH, för att bygga upp verksamheten, på olika vis.

I sin tur, har jag också fått tillbaka så mycket genom det arbetet. Detta förstår alla som varit med och byggt upp någonting.
/Khai Chau


Brukarföreningen – RSMH

Psykisk sjukdom medför ofta en stor omställning i livet både för den drabbade och anhöriga. Man kastas in i en helt ny värld som hittills har varit främmande. På så sätt har intresseföreningen en viktig funktion att förmedla erfarenheter, delge förståelse och ge kloka råd. Det förvånar mig ibland att föreningen inte är större! Att återhämta sig från psykisk sjukdom är inte bara medicin och/eller psykoterapi. Dygnets övriga timmar måste också fyllas med meningsfullt socialt liv och allt annat som andra medborgare också gör.

I min hemort samarbetade RSMH med IFS genom att dela på en lokal. Jag var fortfarande mycket sängberoende, men gjorde ändå ett avtal med mig själv. Jag bestämde mig för att komma till lokalen varje dag, även om det bara skulle handla om fem eller tio minuter per gång.

Min ekonomi? Tyvärr, hann jag inte komma ut på arbetsmarknaden innan sjukdomen bröt ut.  Därför hade jag ingen nytta av sjukintyget som skulle berättiga mig till sjukpenning. Jag hade inte ork att ordna med min ekonomi. Här skulle jag vilja att någon, kanske en kurator, tog initiativet för att se till att jag verkligen kunde klara mig ekonomiskt.

Om jag hade drömmar innan jag blev sjuk? Ja, som de flesta unga människor som gick på gymnasiet hade jag drömmar om att gå på högskolan. Jag ville bli arkitekt eller matematiker faktiskt. Idag försöker jag fortfarande plocka små fristående kurser på högskolan i matematik, när jag orkar med.

Jag tycker nog att det liv som jag föreställde mig innan, skilde sig väsentligt från det som är verklighet för mig idag. Det är annorlunda, men jag tycker inte att det är sämre. Jag har istället bara upptäckt en annan sida av livet och även träffat andra människor än dem jag annars skulle ha gjort.

/Khai Chau