Det går att rädda liv

Jimmieblogg2I sommar har siffror från Socialstyrelsen presenterats på att självmorden fortsätter öka. Mest ökar självmorden bland unga mellan 15 och 24 år. Antalet självmord har ökat från 1378 år 2011 till 1600 år 2013. Riksdagen har beslutat om nollvision för dödsolycker i trafiken och även för självmord. Förra året var självmorden 6 gånger fler än antalet döda i trafiken. Tyvärr uppmärksammas detta inte tillräckligt. Men det är hög tid att på allvar våga tala om självmord.

Regeringen och riksdagen måste ta de höga självmordstalen och ökningen på allvar och ta initiativ till en systematisk satsning för att ge människor stöd och vård. På samhällsnivå handlar det om att skapa framtidstro, god välfärd till alla och speciella stöd- och vårdinsatser till dem som behöver det.

Hannes Qvarfordt har i ett tidigare blogginlägg bland annat uppmärksammat att förskrivningen av SRRI-preparat till unga ökar och även antalet självmord. Ett skäl till den ökade förskrivning är att människor med depression får dessa preparat utskrivna av primärvården som har för få möjligheter att erbjuda annan psykologisk behandling.

Det finns starkt stöd för att terapi är effektiv behandling av lindriga och medelsvåra depressioner. Men tillgången på dessa vårdinsatser är starkt eftersatta. Det är väsentligt att ha någon att prata med om sina självmordstankar. Tyvärr är det fortfarande så att självmord och tankar om självmord är kopplade till känslor som skam och skuld. Inte minst unga människor saknar ofta någon vuxen att tala med.

Eftersom det bland annat är primärvården som i hög grad möter patienterna är det viktigt med en bred utbildningssatsning. Personalen inom vården måste känna trygghet i sina bedömningar om någon är självmordsbenägen och i bemötande av människor med självmordstankar. Personalen måste också få tillgång till de resurser i form av stöd och vård som människor verkligen behöver.

Det går att rädda liv och det går att finna en meningsfull tillvaro.

/Jimmie Trevett

Förbundsordförande,RSMH

 

Redaktörens kommentar:

Har du självmordstankar? Här kan du få stöd och hjälp:

Nationella Hjälplinjen:

http://www.1177.se/Stockholm/Om-1177/Om-Hjalplinjen/?ar=True

Självmordsupplysningen:

https://mind.se/var-hjalp/sjalvmordsupplysningen/


3 kommentarer on “Det går att rädda liv”

 1. Per-Ola Larsson skriver:

  Du har helt rätt!
  2 b § HSL föreskriver att en patient ska informeras om de olika alternativa behandlingar som finns. Då det gäller depression finns bevisligen åtminstone 2 alternativ, psykoterapi och mediciner. Har vi någon koll på om denna information ges på landets psykiatriska klinker?
  Av 3 a § & 18 a § HSL framgår att patienten har rätt att välja alternativ. Om patienten väljer psykoterapi har hen alltså rätt att få det,
  Att informationen getts och vad patienten valts ska skrivas in i vårdplanen enligt 3 f § HSL. Däri ska det också dokumenteras vem som ansvarar för bl a den valda psykoterapin.

  Jag har nyligen gått igenom ett 100-tal l ”vårdplaneringar” på Östermalm i Stockholm. Rutinmässigt leder de i 95 % av fallen till ”!boendestöd 8½ timme i veckan”!

  Förbundet måste få en strategi för information, vårdval & vårdplanering. Statsmakterna har väl motiverat dessa lagtexter, se t ex prop 2008/09:193.

  Jag hade hoppats att PRIO skulle hjälpa oss att få ett nytänkande. Men nämnderna i Stockholm vill inte. De använder PRIO till att finansiera kommunal sjukvård.

  För krafttag mot självmord måste vi få en konstruktiv samverkan med SPES

 2. johanrenjifo skriver:

  Hej. Så sant och fin skrivet. Uppmuntra varandra är ett form att fortsätta livet med mediciner. Det gamla matematik som man hade i skolan när man var 13 år, verkar funka i teori här. Tänk på dessa formler och människor: en – plus en – blir en + dvs. det är större risk att din depression ökas istället för att försvinna. Vi kanske är dåliga på att välja folk som ger oss energi. Se dig för andra folk som behöver lika hjälp som du, när du själv ligger där nere.

  Om du är – och hen är + resultatet blir + men hen kan också bli slukat av all negativ som upplevs vardagligen. Det är en konst att leva livet. Är man då en + människa med en annan + människa, då är det – (mindre) risk att hamna i depression. Ingen vill hamna i ond cirkeln, därför kanske man undviker, isolerar sig, som sagt, att leva är lätt men att kunna leva livet är en konst.

  • Per-Ola Larsson skriver:

   Jag menade att RSMH måste uppmana landstingen att tillämpa 2 b & 3 a & 3 f §§ HSL, så att vi kan välja psykoterapi i stället för mediciner, vilket troligen skulle leda till bättre hälsa.

   Det är helt enkelt skandal att landstingen inte tillämpar den lag som reglerar deras verksamhet.


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s