Kollektiva bestraffningar och negativ särbehandling – läsa journal på nätet

Jimmieblogg2Det finns tillfällen då välvillig omsorg och hänsyn kränker, kväver och begränsar snarare än stöder och befriar. Det finns inte sällan en gemensam nämnare bakom då det slår fel. Man missar nämligen ofta att människor är olika och har rätt till ett individuellt bemötande. Inte minst gäller detta i frågor som främst berör individen själv som person.

Alla äldre hör exempelvis inte illa och av dem som nu gör det har mången hörapparat. Därför bör man som vårdpersonal inte automatiskt höja rösten mot gamla människor. Vilket kan låta självklart tills man tillbringat en förmiddag i den lokala vårdcentralens väntrum. Men, människor är människor och gör så gott de i allmänhet kan. Många luttras också av erfarenhet och återkoppling till ett bättre och mer lyhört individuellt bemötande under resans gång.

Det riktigt tragiska uppstår dock när kloka och förnuftiga människor av system och struktur tvingas behandla andra människor som om dessa inte var förmögna till relativt grundläggande ting. Att själv läsa sin journal kan självklart ibland vara tufft såväl känslomässigt som språkligt. För många patienter är det dock ett stöd i en bearbetningsprocess och en hjälp till informerade val i den egna vården. Något som i praktiken underlättar för vårdgivarna.

Men, minnet är kort och den paternalistiska välviljan lång. I samband med att patientjournaler nu i flera landsting börjar hållas tillgängliga för den omskrivne patienten själv via Internet visar det sig att man som en självklarhet har tänkt att ingen som vårdats inom psykiatrin ska få ta del av där förda journaler. Den samhällsservicen är förbehållen vanliga vuxna människor tydligen.

Det finns i bakgrunden en sekretessgrund i svensk lag som säger att sekretess kan gälla i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne (OSL kap 25 § 6). Men, som synes beskriver paragrafen (som i princip alla svenska sekretessregler) dock bara att en prövning av omständigheter i det aktuella och individuella fallet ska göras. Den är ingen generalklausul för att alltid neka information till vissa grupper av människor utifrån en kollektiv bild av deras förmågor och omständigheter.

Ett av RSMH:s mest grundläggande krav är att tvång och begränsningar mot människor med psykisk ohälsa enbart får utövas om det finns sakliga grunder som också faktiskt prövats i det aktuella fallet.
Kollektiva bestraffningar och negativ särbehandling bara för att man är en av ”dem” är inte OK.

Nej, gör om och gör rätt säger jag!

/Jimmie Trevett
Förbundsordförande, RSMH


2 kommentarer on “Kollektiva bestraffningar och negativ särbehandling – läsa journal på nätet”

  1. Hannes Q skriver:

    Hej, Jimmie!

    Det handlar kanske inte om kollektiv bestraffning, eftersom undanhållandet i det enskilda fallet inte heller skall ha med bestraffning att göra. Som du också är inne på rör det sig snarare om det traditionella, paternalistiska skyddstänkandet och vanföreställningen, att man genom förmynderiet gör något gott för patienten. Den nya utredningen om informationsöverföring inom vård och omsorg vill ta bort möjligheten till sekretess och tystnadsplikt gentemot den berörda patienten själv, vilket jag tycker är ett synnerligen bra förslag. Ett steg mot medborgarrättslig jämlikhet för patienter i psykiatrin.

  2. Per-Ola Larsson skriver:

    När jag läser Dina kloka ord undrar jag:
    Hur driver RSMH hur PRIO ska användas? Här i Stockholms har det bara blivit en otäck byråkrati. Och hur driver Ni frågan om sjukvårdens skyldighet att informera om alternativa behandlingar? (2 b § HSL) och patientens rätt att få välja alternativ (3 a, 3 b, 18 a & 18 b §§ HSL)?


Lämna ett svar till Per-Ola Larsson Avbryt svar

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s