ECT-behandling sker i det fördolda

Jimmieblogg2Socialstyrelsen uppmärksammade igår i ett pressmeddelande att inte ens hälften av alla ECT- behandlingar rapporteras till Socialstyrelsens patientregister. ECT, eller elektokonvulsiv behandling innebär att man framkallar ett epileptiskt anfall hos patienten med hjälp av elektricitet. Det låter obehagligt. Dessutom kan behandlingen ge allvarliga biverkningar som exempelvis allvarlig minnesstörning.

Att så riskfyllda behandlingar kan ske i det fördolda är skrämmande. Det innebär att biverkningar inte går att kartlägga och heller inte anledningen till att ECT sattes in. Detta skapar otrygghet för patienter och deras anhöriga och kunskapsluckor om ECTs verkningar och biverkningar i stort. Utifrån RSMHs samlade erfarenheter finns anledning att ifrågasätta huruvida ETC endast används för de diagnosgrupper där det finns evidens för att behandlingen fungerar.

Att sedan uppgiften att utföra ECT-behandling kan delegeras till ”någon som har tillräcklig kompetens och erfarenhet” låter ytterst godtyckligt. Kanske behöver regelverket kring vem som får utföra ECT stramas upp samtidigt som man inför tydligare bestämmelser om att alla ECT-behandlingar ska rapporteras till Socialstyrelsen, även de som inte utförts av läkare.

/Jimmie Trevett
Förbundsordförande, RSMH


6 kommentarer on “ECT-behandling sker i det fördolda”

 1. Hannes Q skriver:

  Det psykiatriska godtycket igen! Sedan kan man verkligen fråga sig om ECT över huvud taget har någon saklig evidens. Blir man bestående hjälpt? Svar: nej. Behandlingen påminner om nödlånen till Grekland. Skönt i början, men snart lika illa igen.

 2. Hannes Q skriver:

  Rekommenderar gärna läsning av Dagens Medicins artikel i ämnet, med tillhörande kommentarer:

  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/elchocker-rapporteras-inte-tillrackligt-ofta

 3. Helen Sjögren skriver:

  Jag är inte förvånad alls över att det saknas rapporter. Har på nära håll sett synnerligen allvarliga biverkningar ev ECT. 50+ ECT behandlingar och hela livets minne utraderat! Fruktansvärt att det över huvud taget får användas på människor alls! Det FINNS andra metoder att hjälpa en person. Men tyvärr sätts åtgärder över huvud taget in för sent i många fall. Många blir inte tagna på allvar från början!

 4. M.O.B. skriver:

  Det känns otryggt att personer som inte klarat några kurser inom ellära får utföra ECT (elchocker av hjärnan). Läkare har åtminstone klarat Fysik 1 & 2 (A & B) på gymnasiet och då ingår ellära. Själv hade jag högsta betyg i fysik på gymnasiet (Naturvetarprogrammet/Naturvetenskaplig linje, samtliga kurser) och jag inser att ECT är en hjärnskadlig behandlingsform som borde avskaffas. Jag hade även högsta betyg i samtliga kurser i kemi, biologi och matematik samt ytterligare ett ämne.

  Jag har kontaktat de företag som tillverkar ECT-maskiner utan att få några svar.

 5. Peter U Larsson skriver:

  Hemskt att notera att Socialstyrelsen inte har bättre kontroll på elchocksbehandlingarna i Sverige.

  Att inte ens vet hur många elchocker som ges och vem som gör dem.

  Det visar att man fortsätter att elchocka människor av gammal vana utan någon som helst kontroll eller uppföljning.

  När skall politikerna vakna!

  Många människor har rapporterat skador efter ECT. http://www.elchocker.se/

 6. Lotta Kemmer skriver:

  ECT får inte användas på djur. Hur kan det då komma sig att det är tillåtet på människor? Många människor har fått livslånga skador från ECT. Lobotomi förbjöds men då ökade man bara användningen av ECT som faktiskt är en form av elektrisk lobotomi. Har de ingenting bättre att komma med så tycker jag man bör fundera på att lägga ner hela psykiatrin.


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s