Populära kok- och städböcker

På  konferensen som handlade om tvångsvård fick jag möjlighet att visa lite hjälpmedel vid ett informationsbord. Många personer visade intresse för kok- och städboken och undrade var böckerna går att köpa om inte arbetsterapeuten förskriver dem som hjälpmedel.

Städboken ger dig med ord och bild och steg för steg anvisningar tips på hur du kan laga mat och städa på ett enkelt sätt. Böckerna kan vara bra för dig som tycker att städning och matlagning är svårt och krångligt. Genom enkla steganvisningar moment för moment sparar det på dina energier. I min nästa blogg ska jag ta upp resonemang kring energibalansen.  Här kan du beställa: kokboken. Här kan du beställa: städboken. Bildspel hur man steg för steg städar toaletten.

/Anneli Westling

Hjälpmedelsambassadör


Lärverktyg för elever

Det finns lärverktyg som ger eleven stöd att strukturera, prioritera och fokusera. Ett exempel är Schola Comai som fungerar på mobiltelefoner och surfplattor som använder Android. Med lärverktyget blir det möjligt för elever och lärare att ha struktur och kontroll på skoldagens aktiviteter. Schemat läggs in via ett webbaserat gränssnitt av läraren. Det finns möjlighet till schema, kalender (med bild, ljud, text och filmpåminnelse), bildserie, ljudinspelning och visuellt tidsstöd. Läs mer här.

/Anneli Westling

Hjälpmedelsambassadör


Att hitta balans i livet och minska stress

Det finns många knep för att hitta bättre balans i livet och att minska stressen. Här tar jag upp ett knep. Precis som bilen behöver påfyllning av bensin, behöver vi människor påfyllning av det som ger oss energi. Börja med att skriv ned med grön penna det som ger dig energi.  Till exempel:

 • läsa en bra bok
 • gå i skogen och plocka svamp                                           
 • se en bra film
 • lyssna på musik
 • bara ligga på soffan och vila
 • dansa, motionera.
 • äta en god middag
 • ägna mig åt mina specialintressen
 • goda vänner
 • goda samtal
 • kravlös närhet

Skriv sedan ned med röd penna det som tar energin ifrån dig och det du blir stressad av. Det kan vara allt möjligt, till exempel:

 • musik
 • stora lokaler
 • starka dofter
 • starkt ljus.
 • när ingen förstår en  ( i skolan eller på arbetsplattsen)
 • tråkiga göromål
 • negativ kritik
 • understimulerad
 • för mycket stimulans
 • stress
 • när ingen tror på det man säger
 • när man inte får vara den man är
 • när man inte får vara för sig själv
 • för mycket människor
 • negativa människor
 • egoistiska människor.
 • bitterhet
 • bråk
 • dåliga vibbar

Sätt in dessa punkter i veckoschemat och se hur mycket det är som ger energi respektive tar energi under veckan. Om det är för mycket röda punkter i schemat under en vecka så försök att lägga in en grön punkt istället. Titta på varje röd punkt och se om det går att ta bort något rött under veckan. 

Vid stress ökar symtom. Många med psykiska funktionsnedsättningar tål inte stress och har brist på energi. Svårigheterna dränerar en på energi med ökad stresskänslighet och minskad ork som följd.

/Anneli Westling

Hjälpmedelsambassadör

Kolla in denna kalender

/


Handdator som hjälpmedel

Jag önskar alla ett Gott Nytt År och god fortsättning på år 2012.

Här är ett exempel på ett bra hjälpmedel i form av handdatorn Handi. Handi har en programvara för tids- och planeringshjälpmedel. Kalen­dern är grundfunktionen men dessutom finns bland annat minnesstöd, vägbeskrivning, röstanteckningar, formulärhanterare m.m.

På Hjälpmedelsinstitutets hemsida www.hi.se kan ni få bra information om hjälpmedel.  

/Anneli Westling


Bollväst, bolltäcke och kedjetäcke

Jag har fått höra att personer som använt sig av en bollväst är positiva och att resultaten varit mycket positiva! Min dotter använder bollvästen jämt. Det skyddar henne mot yttre stimuli och intryck. Hon får bättre kroppsuppfattning. Många säger att både bollväst och de olika tyngdtäckena såsom kedjetäcke, bolltäcke ”Håller ihop mig” både kroppsligt och själsligt.

Många upplever att t ex en bollväst är bra när man har dålig kroppsuppfattning, känner oro i kroppen eller är uppe i varv. Många tar på sig mycket kläder för att skydda sig. Men en tung bollväst kramar om en och skyddar från yttre stimuli. De som har svårt med kroppslig kontakt upplever att den skyddande bubblan förstärks och man får en ökad trygghet och lugn.

Bollvästen är av elastiskt material som sitter tätt intill kroppen. På västens fram- och baksida finns kanaler som är fyllda med tunga plastkulor. Västen stängs med blixtlås och har ett enkelt snörsystem i ryggen och sidorna som gör det lätt att anpassa västen individuellt för att ge användaren mesta möjliga sinnesstimulans. Västens speciella design ger punktvis tryck på huden, vilket stimulerar både det djupa beröringssinnet och muskel-led sinnet. De många sinnesintrycken sänder impulser till centrala nervsystemet och ger en bättre kroppsuppfattning, något som verkar lugnande och skänker trygghet och ökat välbefinnande.

Bolltäcket och kedjetäcket fungera på samma sätt som bollvästen.

Bolltäcket ger bättre vila och sömn, trygghet och ro Många använder bolltäcket både till att sova med och till att få lugn om dagen. När man har oro i kroppen, fysisk och/eller psykisk, påverkar det ens kroppsförnimmelse, eftersom hjärnan lägger energi på andra saker än på att lägga märke till kroppen. Under bolltäcket finner man trygghet och ro. Det hjälper många att somna snabbare och att sova. Tryggare och därigenom få mer energi över i vardagslivet.

En användare berättar: Jag använder bolltäcket varje natt och ibland på dagen, bland annat för att samla mina tankar och sinnesintryck – de följs nämligen inte alltid åt.

Skillnaden är att man kan ha bollvästen på sig när man går ut, som skydd. Täcken har man för att slappna av att varva ner minska stress och att få bättre sömn på natten. Man drömmer inga mardrömmar.  Kan minska och sluta med sömnmedicin.

Som det är just nu finns svårigheter att få en bollväst förskrivet från arbetsterapeut. Det krävs att man har en specialremiss särskild ansökan och åberopar fritt val av hjälpmedel.  Bollvästen kostar 3600 kr.

Bästa hälsningar

/Anneli Westling

RSMH Hjälpmedelsambassadör


Projektresultat

Hjälpmedelsinstitutet (HI) fick 2009 i uppdrag av regeringen att utveckla och informera om bra hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Inom ramen för regeringsuppdraget ” Hjälpmedel i fokus” annonserade HI ut ansökan om medel till projekt i tre olika omgångar. Projekten avslutas nu december 2011 och resultaten av de olika projekten har samlats i en katalog som ni hittar här:   

http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/hjalpmedelifokus/Hjalpmedel-i-fokus-for-personer-med-psykisk-funktionsnedsattning/Projektkatalog/

Bästa hälsningar

/Anneli Westling


Vad är kognitiva funktionsnedsättningar

När jag  informerar om hjälpmedel i olika sammanhang är vanliga frågor: ”vad är kognition” och ” vad är kognitiva funktionsnedsättningar”.

Kognition

Kognition är ett psykologiskt begrepp och en process för de funktioner i hjärnan som hjälper oss att förstå, lagra, och använda informationen. Hit hör minne, inlärning, uppmärksamhet, impulsreglering och föreställningsförmåga.

Kognitiva funktionsnedsättningar

Signalerna till hjärnan samordnas inte. Signalerna är blockerade: Det är upptaget av röster, grubblerier, manier och depression. När man hör röster så är känslor, minne och språkcentra inkopplad och gör att man blir handikappad. Det logiska tänkandet är inte inkopplat. Det går att återhämta sig och göra någonting åt detta genom att kompensera de nedsatta funktionerna med hjälpmedel.

Hjälpmedel kan vara:

 • Tekniska hjälpmedel,
 • Metod för rutin, struktur,
 • Ett arbetssätt eller en strategi.
 • Problemlösningsförmåga.
 • Är individuellt.

Arbetsterapeuten gör en individuell bedömning och gör en kartläggning, lär ut, tränar, förskriver hjälpmedel och följer upp, så att allt fungerar bättre.

Konsekvenser i vardagen

 •  Att hitta struktur och rutiner i vardagen samt hålla ordning
 •  Passa tider
 •  Att uppfatta meddelanden och instruktioner
 •  Att orientera sig och hitta i nya miljöer
 •  Att komma ihåg saker
 •  Att påbörja och avsluta aktiviteter
 •  Att hitta en bra sömn- och dygnsrytm

Svårigheternas art och grad varierar från person till person och är individuellt. Det behövs en kartläggning av arbetsterapeuten.

/Anneli Westling


Anneli Westling

Hej

Jag heter Anneli Westling och är en av RSMH:s hjälpmedelsambassadörer.

Jag har varit medlem i RSMH sedan år 2000, är anhörig till en dotter med psykosproblematik. Är förtroendevald i RSMH Stockholms läns distriktsstyrelse. Min lokalförening finns i Danderyd Norr om Stockholm och heter I Samma Båt.

RSMH startade 2008 ett projekt tillsamman med Hjälpmedelsinstitutet för att utbilda hjälpmedelsambassadörer för att få ut information om att hjälpmedel finns till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Rollen som hjälpmedelsambassadör innebär att fungera som en länk till personer som använder eller behöver hjälpmedel, anhöriga och olika personalgrupper.

Som hjälpmedelsambassadör förväntas man kunna berätta om kognitiva hjälpmedel i möten med andra. Informationen kan ske på möten i lokala föreningar eller andra passande tillfällen.

Målet är att tillgången till hjälpmedel ska vara lika god för personer med psykisk funktionsnedsättning som för andra med fysiska funktionsnedsättningar och att personer med psykisk funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga i samhället.

Jag kommer att blogga om kognitiva funktionsnedsättningar och smarta ting som underlättar vardagen.

Bästa hälsningar

/Anneli Westling