Till politikerna i Västernorrland!

Anne-SofieHur prioriterar politikerna egentligen psykisk ohälsa?

Kristina Mårtensson är chef för vuxenpsykiatrin i Västernorrlands landsting och menade i en artikel i veckan att det finns risk för undanträngningseffekter för oss med svårare psykisk ohälsa på grund av för små resurser. Inte minst många kvinnor har ju länge upplevt detta faktum. Det blir svårare och svårare att få kvalificerad hjälp när man är bipolär eller schizofren, eller har psykoser eller djupa depressionsperioder. Vi känner oss värdelösa och svikna av vården när vi inte kan få den hjälp vi behöver för ett värdigt liv. Det finns många som i det läget försöker ta sitt liv och många av dem är dessutom mycket unga. Schizofreni debuterar till exempel i tonåren och upp till 40-årsåldern. En samordnad vård, psykiatri och socialtjänst saknas allt för ofta – den som har vi rätt till om vi ska orka leva någorlunda som alla andra.

Jag säger inte att det är fel att man utreder ADHD och andra neuropsykiska funktionsnedsättningar eller att den som drabbas av utmattningsdepression får hjälp. Alla har rätt till en värdig och relevant vård. Men det är fel att de skickas till specialiserade psykiatrin när många, som Mårtensson påpekar, bör ges stöd på vårdcentralerna. Vi som behöver kvalificerad psykiatrisk vård riskerar att trängas undan och isoleras ytterligare och inte få den handledda individuella samordnade planen att fungera i vår vardag och helgdag. Det minskar resurserna till oss med svårare symptom.

Är politikerna i landstinget Västernorrland medvetna om att vi nedprioriteras på grund av spardirektiv inom verksamheten? Tycker de verkligen att det är rättvist? Och ger man en jämställd vård på lika villkor med tanke på att flest patienter inom psykiatrin är kvinnor? Strider inte det här mot FN-konventionen, prioriteringsutredningen och svensk lag? De nya pengarna från PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa) som kommer via regeringen kan inte ersätta de pengar man tidigare har lagt på vården. Ni politiker sviker oss kvinnor och medborgare i Västernorrland. Vi är också skattebetalare och vill ha en vård på lika villkor.

/Anne-Sofie Höij


2 kommentarer on “Till politikerna i Västernorrland!”

 1. Per-Ola Larsson skriver:

  Det är ofattbart att kommuner och landsting inte kan tillämpa vad regering och riksdag har beslutat. Jag har inte sett något resultat av PRIO.

  Hälso- och sjukvårdslagen gäller också psykiatrin:

  2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en
  vård på lika villkor för hela befolkningen.

  Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde
  och för den enskilda människans värdighet. Den som har det
  största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde
  till vården. Lag (1997:142).

  Krav på hälso- och sjukvården

  2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller
  kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt
  1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och
  tillgodose patientens behov av trygghet i vården och
  behandlingen,
  2. vara lätt tillgänglig,
  3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och
  integritet,
  4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och
  sjukvårdspersonalen,
  5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i
  vården.

  Olika insatser för patienten ska samordnas på ett
  ändamålsenligt sätt.

  Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska,
  om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk
  bedömning av sitt hälsotillstånd.

  Och patientlagen föreskriver

  3 kap. Information
  1 § Patienten ska få information om

  1. sitt hälsotillstånd,
  2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
  3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
  4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
  5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
  6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
  7. eftervård, och
  8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

  Och av 7 kap framgår bl a att vi får välja psykoterapi.

  Det måste bli en uppgift för RSMH att på olika nivåer kräva att kommuner och landsting tillämpar detta. Jag har påpekat detta tidigare. Varför reagerar inte förbunds. och distriktsstyrelse?

  Per-Ola Larsson

 2. Per-Ola Larsson skriver:

  Medlemmar i RSMH: Varför engagerar Ni inte Er våra rättigheter?


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s