Locket av i psykiatrin i Malmö och Lund

NYJimmieTrevettMånga av de som vänder sig till psykiatrin får ett gott och professionellt bemötande. Men inte alls alla överallt. RSMHs medlemmar kan vittna om att kränkningar och övergrepp inom psykiatrin alltjämt förekommer vackra ord till trots om egenmakt och patientinflytande. En inte mindre kränkning är att dessa upplevelser inte tas på allvar och av omgivningen reflexmässigt möts av skepticism. När ord står mot ord är det ofta personalens ord som får väga tyngst. Detta har vi uppmärksammat på flera håll, läs till exempel  Kränkt och osedd i psykiatrins slutna rum.

Det är därför både befriande och djupt oroande när personal själva reagerar på vanvård och övergrepp inom psykiatrin. I Sydsvenskan har journalisten Mikael Funke skrivit en uppmärksammad artikel om psykiatrin i Region Skåne. I den berättar en anonym patient om hur hon utsattes för bältesläggning trots att hon endast var i behov av att prata med någon.

En sådan behandling som den beskrivna strider mot lag och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Artikeln kunde ha slutat med detta, men det som gör att artikeln inte blir en ytterligare anonym berättelse i mängden är att en tidigare skötare som journalisten talat med bekräftar att flera av Region Skånes psykiatriska enheter dras med stora brister vilka leder till bristande kvalité i vården.

Situationen som beskrivs är å det närmaste katastrofliknande. Personal provocerar patienter för att få vidta tvångsåtgärder, mobbning och hot om våld förekommer och den av läkarens ordinerade vård och behandlingen efterföljs inte. Värre än filmen Gökboet kommenterade en läsare artikeln och att den bristande miljön lett till sämre vård råder inga tvivel om.

Frågan som RSMH ställer sig är skulle någon ha trott på en patient som berättade om detta utan stöd av personal? I detta fall krävdes det att en person som slutat inom psykiatrin för att denne skulle våga berätta om de övergrepp mot patienter inom psykiatrin vederbörande bevittnat.

Hur många fler enheter dras med liknande problem utan att personal vågar berätta offentligt eller kontakta tillsynsmyndigheterna?

/Jimmie Trevett

Förbundsordförande i RSMH


3 kommentarer on “Locket av i psykiatrin i Malmö och Lund”

  1. Kan bara bekräfta att det förekommer LPT efter att Vårdare provocerat mig vilket hände på dåvarande Avd 67 Psykos NÄL 30 juli och omkring 23 oktober på Brinkåsens Psykosavd Vänersborg där även våld ingick utfört av Vårdare. Detta var för 3 år sedan, Sker allt som oftast av samma personal som jobbar i team när minsta insyn förekommer.

  2. Hannes Q skriver:

    En skrämmande utbredd uppfattning inom framförallt heldygnsvården är att psykisk ohälsa är detsamma som att man ”inte uppför sig ordentligt” och att man som patient därför behöver ”uppfostras” av vårdpersonalen. Jag börjar tvivla på att det någonsin går att tvätta bort dessa vanföreställningar från psykiatrin.

  3. Orsaken till att 2 personal på NÄL och Brinkåsen ”Fostrade” mig och sedan kallade på Läkare var så enkel att personalen ville sova och jag vistades i dagrum, så banalt!


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s