Uppdrag granskning: Rättspsyk använder olagliga metoder

Jimmieblogg2Ikväll kommer jag att slå på TV I klockan 20.00 för att titta på Uppdrag granskning. Enligt text TV kommer programmet handla om att Rättspsykiatrin regionkliniken i Växjö använder olagliga metoder i behandlingen av självskadepatienter. Det ska bland annat handla om att patienter sövs ned och får armarna fixerade med gips. Att gipsa någon på detta sätt strider uppenbart mot lagstiftningen och är naturligtvis ett fruktansvärt övergrepp.

Vissa andra uppgifter som ska komma fram i programmet är kända sedan länge och har lämnats utan åtgärd. Inom kriminalvården blandas inte män och kvinnor, men inom rättspsykiatrin ses alla som patienter och då spelar kön och eventuella brott mindre roll. Detta innebär bland annat att unga kvinnor med självskadebeteende placeras på samma avdelningar som personer som begått till exempel våldtäkter.

Det borde vara en självklarhet att vården av unga patienter med självskadebeteende ska vara laglig, kvalificerad och humanistisk. Det är en skandal att det inte verkar finnas någon vilja att rätta till fel och brister som varit kända sedan länge.

/Jimmie Trevett

Förbundsordförande, RSMH

 


2 kommentarer on “Uppdrag granskning: Rättspsyk använder olagliga metoder”

 1. Hannes Q skriver:

  Programmet visade väl med all önskvärd tydlighet, att tvångsåtgärder i princip alltid är kontraproduktiva och förvärrar situationen, i stället för att förbättra den. (Det visade också det som alla insatta är väl bekanta med, nämligen att psykiatrin inte skäms det minsta för att bryta mot svensk lag.)

 2. Per-Ola Larsson skriver:

  Ett sätt att komma till rätta med problemet:

  Några synpunkter:

  Psykologen Elven talade om alternativa behandlingar, som tydligen inte tillämpats i de avslöjade fallen.

  Varför tillämpades: inte:

  Enl 2 b § HSL ska läkaren informera om alternativa metoder ( t ex Elvéns metoder)

  Enligt 3 a § HSL har patienten rätt att välja alternativ.

  Både landsting och kommun har ansvar för de psykiskt sjuka enligt 1994 års psykiatrireform. Varför fick vi inte veta varför kommunens socialtjänst inget gjort?

  Enligt 3 f § HSL ska sjukvård och socialtjänst göra en individuell vårdplan, där t ex Elvens metoder kan ingå i det kommunala ansvaret.

  Om Annas kommun & landsting hade tillämpat dessa regler liksom 5 kap 1 § socialtjänstlagen hade vanvården av henne aldrig ha inträffat.

  5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper
  Barn och unga
  1 § Socialnämnden ska- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,
  – i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,
  – bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa,
  – aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,
  – tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,
  – med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,
  – i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,
  – i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts,
  – i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s