Bra att Socialdemokraterna lyfter frågan om psykiatrin

JimmiebloggI dag går Socialdemokraterna ut med en debattartikel på Aftonbladet där de förespråkar ökade satsningar på psykiatrin och nolltolerans för bältesläggning. Vi välkomnar detta inlägg, som går helt i linje med vad RSMH står för. Vi förespråkar insatsmetoder som går ut på att minska trauman, snarare än att skapa nya. Behandlingsmetoder som är moderna och där patienten blir bemött med värdighet och respekt av personalen. Det behövs utbildning av de anställda, mer pengar till psykiatrin och förebyggande insatser.

Det är inte första gången som politiker talar om satsningar på psykiatrin. Göran Hägglund har sagt det förut och miljontals kronor har gått till bland annat PRIO projektet. Men en ökad satsning måste också slå igenom i kommun och landsting, något som inte har skett på alla håll. Så därför välkomnar vi alla fortsatta utspel som lyfter frågorna om psykiatrin, oavsett politisk tillhörighet. Vi nöjer oss inte förrän alla personer med psykisk ohälsa får ett värdigt bemötande.

/Jimmie Trevett

Förbundsordförande, RSMH


3 kommentarer on “Bra att Socialdemokraterna lyfter frågan om psykiatrin”

 1. Per-Ola Larsson skriver:

  Resultatet av PRIO anslagen i Stockholm tycks bli att stadsdelsnämnderna fyller en del svarta hål. Det visar sig nu när Kommunstyrelsen delat ut 2012 & 2013 års pengar, 31 mijoner..

  Östermalm har fått 1,1 milj. RSMH Carpe Diem har bett få samverka med stadsdelsnämnden men får följande svar:
  Östermalm sdf har erhållit 1,2 miljoner av Prio-medel för att utveckla insatser för personer med psykiskt funktionsnedsättning. Den totalinventering med registerstudie och intervjuer med brukar- och intresseorganisationer och företrädare för bostadsföretagen som genomfördes under 2013 ledde fram till sju prioriterade områden som särskilt lyfts fram. Förvaltningen har för avsikt att använda medlen till ett eller flera av dessa områden. För sysselsättning anser vi inte det föreligger sådana behov då det redan idag finns tillräckligt många och varierande verksamheter som bedriver sysselsättningsverksamhet anpassad för målgruppen. Förvaltningen ser därmed inget behov av att samverka för en nystart av en sysselsättningsverksamhet i AC:s lokaler. För Startpunktens del kommer att göras en nystart, med samma inriktning som tidigare, med bas i Hjorthagen och planerad start efter påsk.

  Det är hårresande att stadsdelsnämnden avvisar en framställning om samverkan. Är det så också på andra ställen.

  Att socialministern skyfflar ut 870 milj varje år för att förstärka psykiatrin ger alltså inget resultat på lokalplanet.. RSMH bör därför kräva att staten styr hur anslagen ska användas,

  • Hannes Q skriver:

   Hej igen, Jimmie!

   Det är bra att även RSMH nu har nolltolerans mot bältesläggning. 😉

   När det gäller kravet om ”moderna behandlingsmetoder” finns det anledning att höja ett varningens finger, eftersom psykiatrin oftast betraktar uttrycket som liktydigt med medicinsk behandling – vilket ligger i linje med att psykisk ohälsa i allt högre grad betraktas som ett rent medicinskt problem.

   • Per-Ola Larsson skriver:

    Enligt 2 b § HSL ska landstinget och kommunen informera patienten om alternativa behandlingar. Enligt 3 a § ska landstinget tillhandahålla den behandling som patienten väljer, t ex psykoterapi 18 a § föreskriver att kommunen ska låta patienter på särkilda boenden och på dagverksamhetyer få välja alternativa behandlingar av t ex sjuksköterska & sjukgymnastik.

    Alla dessa frågor ska lösas vid de individuella vårdplaneringarna

    Varför driver inte RSMH kravet att detta ska tillämpas?


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s