Diskriminering och utsortering – Socialförsäkringen ger dålig trygghet åt människor med psykisk ohälsa

Jimmieblogg2Igår medverkade jag i ett seminarium på ABF-huset i Stockholm som arrangerades av NSPH. Syftet med seminariet var att sprida och öka kunskapen om socialförsäkringen och dess brister. Och bristerna blev mycket tydliga under eftermiddagen. Flera brukare berättade öppet om sina egna erfarenheter av ett system som diskriminerar människor med psykiska funktionsnedsättningar. De vittnade om rigida regler och bestämmelser som inte tar någon hänsyn till individers olika behov och om att tvingas klara sig på så lite pengar att oron över den ekonomiska situationen gör att den psykiska ohälsan förvärras.

Det kan omöjligen vara så att de som tar fram och fattar beslut om systemen inom socialförsäkringen har egen brukarerfarenhet. Därtill saknas både inlevelseförmåga och intresse för att underlätta för människor med psykisk ohälsa. Personer med psykiska funktionsnedsättningar blir ständigt ifrågasatta och hamnar lätt mellan stolarna. På arbetsförmedlingen är man för sjuk för att jobba och på försäkringskassan för frisk för att bli sjukskriven. Idag räcker det inte heller med att en läkare, utifrån sin expertis skriver ett intyg eftersom också det i frågasätts. I Stockholm är det endast 40 procent av läkarintygen som godkänns av försäkringskassan.

Flera gånger under seminariet kom ekonomisk vinst på tal ”Är ett land sin ekonomiska vinst eller är det människorna som lever här?” undrade till exempel Marie Larsson, diakon på Gotland. Och visst handlar det i alltför stor utsträckning om att vi människor ska vara ekonomiskt lönsamma i alla lägen. Det är en omöjlighet. Men vi kan vara lönsamma på andra sätt, som en stöttande medmänniska och som en källa till kunskap.

Två representanter från LO/TCO berättade om utifrån sina erfarenheter av att stötta medlemmar som hamnat i kläm i socialförsäkringssystemet och de tog upp försäkringskassans nya bedömningsverktyg som inte tagits i bruk ännu, men som testas. Det verktyget ger inget hopp om en förbättrad situation, tvärtom. Införs det kommer bedömningarna bli ännu striktare och möjligheten att ta hänsyn till individens behov minskar ännu mer.

Det är viktigt att ha den här typen av kunskapsseminarier för att ge en bredare och tydligare bild av bristerna i systemen som ska stötta utsatta människor. Gårdagens seminarium gav en mörk bild och inte mycket hopp om ljusning. Vi inom brukarrörelsen tillsammans med andra intressenter måste samla oss och arbeta vidare för att påverka politiker och andra beslutsfattare mot ett mer humant samhälle.

/Jimmie Trevett
Förbundsordförande, RSMH


2 kommentarer on “Diskriminering och utsortering – Socialförsäkringen ger dålig trygghet åt människor med psykisk ohälsa”

  1. Per-Ola Larsson skriver:

    Ja, det är allvarligt att sociallagstiftningen, sjukvårdslagstiftningen och socialförsäkringslagstiftningen inte harmonierar. Människor kommer i kläm i byråkratin. Senast i veckan såg jag ett diskriminerande beslut av Södermalms stadsdelsnämnd som sköt en ps sjuk yngling i sank. Beslutet visar att den lokala nämnden inte kan lagarna och deras förarbeten. Vi försöker nu få förvaltningsrätten att ändra beslutet. Men ps sjuka ska inter behöva lida därför att lokala politiker och tjänstemän inte har lärt sig lagarna och deras syften Jag föreslår att RSMH tillsammans med SKL ordnar kurser för lokalpolitiker så att de lär sig syftet med de lagar som är beslutade av Riksdagen

  2. Hannes Q skriver:

    Hej, Jimmie!

    Jag är cynisk nog att tro, att de ”uppstramade” reglerna i grunden avspeglar en misstro mot sjukskrivna människor i allmänhet och mot sjukskrivna av psykiska skäl i synnerhet. Lagstiftaren/regeringen har helt enkelt uppfattningen, att det finns ett utbrett fusk med sjukförsäkringen (trots att inga undersökningar hittills har kunnat visa det). Misstänksamheten är så stark, att man t.o.m. misstror de sjukskrivande läkarna!

    ”Intressant” i sammanhanget är att regeringen nyligen har bett Försäkringskassan(!) att utreda den psykiska ohälsans utveckling de senaste åren. Varför man just vänder sig till FK med det uppdraget kan ju var och en spekulera om själv.


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s