Efterlyses: Anpassade utbildningar på RSMH

Denna text är skriven av en RSMH-medlem som tvingas vara anonym för att inte bli av med sin sjukersättning.

RSMH anordnar många utbildningar och sammanträden för de aktiva medlemmarna i vår organisation. Medlemmarna i sin tur mår bra och stärks av att kunna delta i arbetet och att driva våra frågor. Något som RSMH tyvärr missar är att ta höjd för att större delen av oss som är aktiva och vill fortsätta vara det, är hel- eller deltidssjukskrivna, eller lever på sjukersättning. Ändå har kurserna som annonseras för oss medlemmar inte en kursplan som är speciellt anpassad för oss med funktionshinder. Det finns idag studieförbund som har kurser i olika ämnen men där kursplanen är anpassad för de med psykisk ohälsa. Det borde vara självklart att RSMH också erbjuder en sådan anpassning, men det görs inte idag.

En medlem har hört av sig till RSMH:s anställda kursledare för att höra hur den annonserade kursen är upplagd, för att se om hen kommer att orka med, men fått svaret att om hen är sjukskriven kanske det är bäst för hen att stanna hemma och vila. 

Många är vi som kan vara sjukskrivna för tionde året i rad eller liknande, det ska inte en behöva förklaras i en organisation som vår, vi ska ändå kunna ta del av utbildningarna som är till för oss. I RSMH:s principprogram står det att vi med psykisk och social ohälsa ska skaffa makt och kontroll över våra liv och vår vardag men om utbildningarna inte är anpassade så vi kan ta åt oss innehållet så fallerar detta. Vår organisation måste känna till villkoren som medlemmarna lever under, vi med sjukersättning ska heller inte riskera förlora vår ersättning genom att delta för att programmet är för omfattande.

Alla RSMH:s kurser och sammankomster borde självklart vara till för oss som har olika typer av funktionsvariationer och inte är fullt arbetsföra. Om vi inte kan delta i kurser på grund av att upplägget inte är anpassat så är det inte en bra kurs att hålla för våra medlemmar. 

Att inte kunna delta strider mot organisationens anda, RSMH ska stärka oss som lever med livslånga funktionshinder, det är vi medlemmar som är föreningen och måste få lov att ta plats i både utbildningar, aktiviteter och påverkansarbetet. 

RSMH måste börja utbilda sina kursledare och anställda i att arbeta med funktionshindrade människor. Vi bör ta fram utbildningsprogram som är speciellt anpassade för människor med funktionshinder och alltid använda dem.

/Anonym RSMH-medlem

Tips på läsning om anpassad utbildning: Habiliteringens kartläggning av kurser och studiecirklar med anpassad utbildning och Folkbildningsrådets rapport om anpassade kurser inom folkbildningen.

Bilden har inte direkt med texten att göra. Foto: Pixabay


One Comment on “Efterlyses: Anpassade utbildningar på RSMH”

 1. RSMH skriver:

  Först och främst vill jag tacka dig för att du delar med dig av dina intryck och erfarenheter.

  Sedan är det några punkter där jag ändå skulle vilja nyansera bilden. Måhända har RSMH ändå en eller annan aning om vad det innebär att leva med funktionsnedsättning och vilka funktionshinder man kan möta i det svenska samhället som mångårig medlemsorganisation i Funktionsrätt Sverige och en organisation av och för människor med egen erfarenhet med 56 år på nacken.

  Genom åren har vi förmedlat våra medlemmars egna erfarenheter av funktionsnedsättning och psykisk ohälsa till andra och utifrån våra etiska riktlinjer försökt fånga upp konstruktiv kritik även i och mot vår egen organisation. Att utveckla och förfina det vi gör inte minst vad gäller tillgänglighet är dock inte alltid lätt.

  Särskilt så då studier i bred bemärkelse bedrivs på alla nivåer i vår rörelse från i den lokala föreningen, i länsföreningens regi likväl som på nationell nivå. Ofta i samverkan med andra; inte minst ABF som är det studieförbund som RSMH är medlemmar i. RSMH vill verka för ökad tillgänglighet och gott bemötande i hela vårt samhälle och att man i ökad omfattning ska kunna förvänta sig universell design. Men, konsten ligger i vad, var, när och hur detta låter sig göras och djävulen bor i detaljerna.

  Även om vi exempelvis försöker boka lokaler utifrån rekommenderade checklistor för tillgänglighet, designar kursplaner och informationsmaterial efter kända funktionsvariationer, väljer certifierade leverantörer och kompetensutvecklar egna förmågor, har pomodoro-ramar för lektionspass med möjlighet för individuella mikropauser därutöver, varierar interaktion, bild-text-tal, digitalt-IRL, lärplattformslösningar, grupparbetsformer, med mera kan vi inte idag garantera att det blir bra för alla, över allt, alltid. Vi har en förbättringspotential och får försöka ta in och med oss din återkoppling.

  Det stora problem vi efter pandemin brottats mest med har varit att försöka öka volymen (själva omfattningen) av för medlemmarna tillgängliga, billiga, meningsfulla och meningsskapande kurser och studier på alla autonoma nivåer av RSMH. Men, kvalitet, bredd och tillgänglighetsanpassning är också viktigt och det är oerhört tråkigt om någon uppfattar att det satts på undantag.

  RSMH vill och kan bättre. Inte minst om vi jobbar på detta tillsammans!

  Har du konkreta tips och förbättringsförslag kontakta därför gärna förbundet på forening@rsmh.se

  // Åke Nilsson, tillförordnad kanslichef RSMH fram till maj


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s