Delat beslutsfattande – delad journalföring

Henrik LarssonJag var en heldag på ett Nationellt möte: Bättre psykosvård på Norra latin i Stockholm. Det missionerades mycket. Bland annat om delat beslutsfattande. Patienten skulle fullfölja sin behandling bättre om han var delaktig i beslutet om sin behandling. Men inte ett ord sas om delad journalföring! Hur kan man komma till ett ömsesidigt beslut om behandling om man inte är överens om historiken, om vad som har hänt?

/Henrik Larsson


4 kommentarer on “Delat beslutsfattande – delad journalföring”

 1. Per-Ola Larsson skriver:

  Intressant.
  Men nog är det väl numera så att patienten alltid ska delta i beslut om behandlingarna? Citat ur hälso- och sjukvårdslagen, ganska enkla att tillämpa bara man vill.
  :
  2 b § Patienten ska ges individuellt anpassad information om
  1. sitt hälsotillstånd,
  2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns,
  3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt
  4. vårdgarantin.

  3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

  3 f § När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.
  Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.
  Av planen ska det framgå
  1. vilka insatser som behövs,
  2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
  3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och
  4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

  Vårdplanen ska vara det gemensamma beslutet om behandling under den närmaste perioden.

  Idé: Distriktsstyrelsen i Stockholm ordnar snarast en kurs om dessa våra rättigheter.

 2. Henrik Larsson skriver:

  Per-Ola
  Ingenstans i din kommentar som refererar till Sveriges rikes lag står det nämnt att patienten har något mandat i frågan om sin behandling. Vart vill du komma med alla dessa citat???

  • Per-Ola Larsson skriver:

   Här stär att landstinget ska ge patienten den behandling hen föredrar;

   3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

   Läs vidare i Regeringens motiv till paragrafen i . Prop. 1998/99:4, ”Stärkt patientinflytande”

   Citat ut författningskommentaren på sid 43 läser jag:
   3 a §
   Denna paragraf är ny. I bestämmelsens första stycke regleras möjligheten
   för en patient att välja behandlingsalternativ. Med behandlingsalternativ
   avses åtgärder med medicinskt innehåll som erbjuds av legitimerade yr-
   kesutövare. Som exempel kan nämnas kirurgiska ingrepp, läkemedelsbe-
   handling, sjukgymnastisk behandling, rehabiliteringsmetoder, specifik
   omvårdnad, olika förlossningsmetoder och psykoterapeutiska insatser.

   Motsvarande gäller i kommunal sjukvård på boenden med särskild service och på kommunal dagverksamhet. De reglerna finns i 18 a § HSL och kommenteras i propositionen:
   Paragrafen är ny och reglerar rätten att välja behandlingsalternativ inom
   den kommunala hälso- och sjukvården. Bestämmelsen omfattar således
   den specifika omvårdnad som t.ex. utförs av sjuksköterskor inom den
   kommunala äldreomsorgen

   Propositionen i sin helhet finns på http://www.riksdagen.se. Skriv Prop. 1998/99:4 i sökrutan.

   Nog finns det skäl för RSMH att i resp landsting & kommun kräva att man tillämpar dessa tydliga föreskrifter?

 3. Per-Ola Larsson skriver:

  Henrik! Självklart måste man vara ”överens om historiken” innan man fattar beslut om fortsättningen. Vad som är tydligt i citerade texter är att patienten ska vara delaktig och kunna välja bland alternativen.


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s