Oroande mycket medicin

Jimmieblogg2

I gårdagens Svenska Dagbladet stod att läsa en helsidesartikel med tillhörande analys om det ökade förskrivandet av preparat mot psykiska besvär och sömnsvårigheter hos barn. Av granskningen framgick att den onödiga användningen av antibiotika minskat kraftigt de senaste åren men att förskrivningen av sömnmedel till barn ökat med över 300 procent. I dagens tidning skriver Karin Jordås, generalsekreterare för Mentor, ett kritiskt debattinlägg med anledning av artikeln där hon pekar på ungas behov av någon vuxen att tala med.

Att många människor är beroende av sömnmedel och psykofarmaka för att få livet att fungera, måste man ha respekt för, men RSMH vänder sig mot all slentrianmässig medicinering. Det går nämligen inte att bortse ifrån att psykofarmaka ofta ger allvarliga biverkningar. Och enbart medicin är sällan lösningen på problem med psykisk ohälsa.

Frågan är om trenden kommer att vända och förskrivningarna av läkemedel mot sömnbesvär och psykiska besvär kommer att minska, precis som förskrivningarna av antibiotika har gjort. De insatser som behövs för att skapa långsiktig återhämtning från psykisk ohälsa eller sömnproblem kräver tid och tid är som bekant pengar. Det kan vara psykologers, läkares, kamratstödjares, personliga ombuds, boendestöds, föräldrars och vänners tid. Men om samhället inte är berett att frigöra de resurserna kommer läkemedelsanvändningen fortsätta att öka, så även tillhörande biverkningar.
/Jimmie Trevett

Förbundsordförande, RSMH

 

 


One Comment on “Oroande mycket medicin”

  1. Per-Ola Larsson skriver:

    Problemet är att Landstingen inte tillämpar 2 b § hälso-och sjukvårdslagen. Enligt Regeringens förarbeten (prop 1998/99:4) ska läkaren informera om alternativa vårdalternativ – i detta fall psykoterapi. Enligt 3 a § har patienten – eller patientens föräldrar gällande barn – rätt att välja psykoterapi i lämplig form. Om Landstingen lärde sig att tillämpa de lagar som landstingsmännens partikolleger i Riksdagen beslutar skulle läkarna inte behöva skriva ut så

    mycket medicin.
    Varför driver inte RSMH denna rättighet för sina medlemmar?


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s