RSMH och RUS ställer sig bakom barnombudsmannens kritik

Förra veckan lämnade RSMH och fler med oss in yttranden över Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd till regeringen. Yttrande innehåller många invändningar men en fråga vi inte berört är barnperspektivet. Barnombudsmannen har däremot i sitt yttrande riktat skarp kritik mot utredningens avsaknad av barnperspektiv. RSMH och RUS kan bara instämma i BOs invändningar.

Ju mer vi läser igenom lagförslaget desto tydligare blir det att det behövs en mer omfattande utredning innan man fattar vissa beslut. Redan 2009 publicerade RUS en artikel på sin hemsida som kritiserar att man missar att följa barnkonventionens kriterier för hur man får vårda barn på slutna avdelningar runt om i Sverige. Vi hoppades att psykiatrilagsutredningen skulle komma med konkreta förslag på hur man i framtiden skulle tillgodose barnets bästa på i psykiatrin. Men vi blev mycket besvikna. Det har nu gått några år och man har fortfarande valt att skjuta på det ansvaret man borde tagit länge sedan sedan. Hur länge till skall man ignorera detta problem? Det behövs ett perspektiv som främjar individen och i detta fall barnen. RUS och RSMH ger sitt fulla stöd och ställer sig bakom den kritiken som barnombudsmannen så tydligt påpekar i sitt pressmeddelande och hoppas att man tar till sig detta och ser över den nya reformen innan den träder i kraft.

Paulina Tarabaczynska                                                     Jimmie Trevett
Styrelseledamot, RUS                                                       Förbundsordförande, RSMHKommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s