Genomför besluten!

I dagens DN efterlyser Sven Britton (S) en snabbutredning av den krisande psykvården. Han pekar på flera problem inom dagens psykiatriska vård; personalbrist, okunskap, brist på forskning och bristande implementering av föreslagna och beslutade åtgärder. Jag kan inte annat än hålla med Sven Britton i hans analys av nuläget, bristerna är stora, läget är akut och något behöver göras. Efter Anders Miltons utredning av psykiatrin sköt staten till medel för att kommuner och landsting skulle kunna genomföra de åtgärder som utredningen föreslog.

Tyvärr blev resultatet av satsningen på många håll i landet ett nollsummespel då landsting och kommuner drog ner i sina ordinarie budgetar när projektmedel från satsningen kom till. På vissa håll blev anslagen till psykiatrin till och med mindre än innan. Denna ekonomiska diskriminering av psykiatrin är ett slöseri på människor och i förlängningen även ett slöseri på ekonomiska resurser då brister i tidiga insatser ökar den allvarliga psykiska ohälsan och vården blir mer kostsam och vägen till återhämtning betydligt längre.

För återhämtning behövs, precis som Britton skriver, en meningsfull sysselsättning att stiga upp till på morgonen, men det behövs också ett riktigt boende och god vård. God vård är vårdkedjor utan brister och felande länkar. Det måste finnas möjligheter att få psykiatrisk vård för personer som söker den och utbudet måste vara så brett och omfattande att ingen behöver bli hemskickat med enbart ett recept och utan plan på fortsatt behandling. För alla dessa delar ska täckas in krävs ökad samverkan mellan kommuner och landsting

Psykiatrin har inte den status som ett så viktigt område behöver och förtjänar vare sig som forskningsområde eller som arbetsgivare, vilket är en naturlig följd av bristande resurser. Det behövs mer forskning inom psykiatrin och RSMH vill särskilt betona vikten av studier på det psykosociala området och inte bara för att få fram nya läkemedel.

Den utredning som Britton föreslår är helt på sin plats och RSMH vill vara med på tåget, men ännu bättre vore om de beslutade åtgärderna inom psykiatrin genomfördes. Vår uppmaning till Britton och hans kollegor inom politiken är att hålla frågan om bristerna inom psykiatrin vid liv så att en förändring blir möjlig.

/Jimmie Trevett

förbundsordförande, RSMH


One Comment on “Genomför besluten!”

  1. Hannes Q skriver:

    Hej, Jimmie!

    Jag instämmer i din kommentar till Sven Brittons debattartikel. Vill dock tillägga att Britton, i likhet med så många andra medicinare, uppvisar en våldsam övertro på s.k. ”evidensbaserade behandlingsmetoder”. Om psykisk ohälsa – i enlighet med min erfarenhet – huvudsakligen har psykosociala orsaker, är dessa av naturliga skäl mycket svåra att mäta. Likaså är god psykvård, som bygger på förtroendefulla behandlingsrelationer, svår att utvärdera med positivistiska/naturvetenskapliga metoder, eftersom relationer till sin natur är unika och inte generaliserbara. Hur ”evidensbaserar” man en god relation?


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s