Mer vård och stöd, mindre tvång

Ing-Marie Wieselgren, överläkare inom psykiatrin och SKL:s samordnare för psykiatrifrågor, är till vardags en klok och hederlig människa, men i söndagens Agenda i SVT fick hon den otacksamma uppgiften att försvara dagens system för rättslig prövning av psykiatrisk tvångsvård.

I de av Agenda granskade fallen dömde förvaltningsrätten till 99,5 % till ansvarig chefsöverläkares fördel utan att dennes beskrivning av patientens verklighet och vårdbehov på någon nivå ifrågasattes. Inte ens det udda fall där chefsöverläkaren inte vann ifrågasattes dennes bild, doktorn hade dock missat att i tid inkomma med underlagen…

I detta sammanhang degraderas de juridiska ombuden till statister. Detta får allvarliga konsekvenser för människor som önskar överprövning av tvång från det allmänna. Det är inte särskilt smickrande för Sverige som rättsstat.

RSMH:s uppfattning är klar. Att många behöver mer vård och stöd vid psykisk ohälsa må vara otvetydigt och även för rättens lekmän påtagligt, men det är inte samma sak som att bästa vård alltid ges under tvång. Att chefsöverläkarens bedömning så extremt sällan prövas och faktiskt utreds innan den tillåts ligga till grund för rättens beslut är en pågående rättsröta av stora mått.

/Jimmie Trevett,
Förbundsordförande, RSMH


One Comment on “Mer vård och stöd, mindre tvång”

  1. Hannes Q skriver:

    Hej, Jimmie!

    Jag delar kanske inte helt din positiva bild av Ing-Marie Wieselgren, även om hon säkert är hederlig. (Hon har dock gjort ett antal uttalanden, som uttrycker stark paternalism och står i direkt strid mot RSMH:s synsätt och strävanden. Jag kan ge exempel, om du skulle vilja ha det.)

    Beträffande rättsprocesserna vid förvaltningsdomstolarna är de inget mindre än skandalösa. Som sades i inslaget i Agenda är de rena skådeprocesser, vilket bl.a. jag har påtalat tidigare i kommentarerna till Psykiatrilagsutredningen. Utredningen föreslår heller inga ändringar, vilket rätt väl avspeglar hela andan i denna misslyckade och brukarfientliga produkt.


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s