Revansch för Revansch!

Hannes 4För ett drygt år sedan skrev en missmodig marsian (undertecknad) om upplevelsen av att läsa vår förbundstidning Revansch!. Han fann att den alltmer hade utvecklats till en megafon för den biomedicinska psykiatrin, med karaktär av medicinsk b-tidskrift och utan egen, brukarförankrad agenda. Desto gladare blev marsianen, när han härförleden tog del av senaste numret av tidningen. Från medvetet brukarperspektiv presenteras där en kritisk analys av diagnosbegreppet ur olika synvinklar, både positiva och negativa. Den väsentliga skillnaden gentemot marsianens läsning av Revansch! för ett år sedan är just att det biomedicinska perspektivet och de biomedicinska begreppen inte tas för givna, utan ifrågasätts och diskuteras.

Här finns intervjuer med brukare som har upplevt sig hjälpta av att få en diagnos. (Från marsianens synvinkel borde kanske dessa brukare vara mer kritiska till vad en diagnos står för. Den är en etikett på en oprecis symptombild, men ger i sig inga som helst förklaringar om orsaker eller besked om lämpligaste behandling. Men de har naturligtvis rätt till sitt eget förhållningssätt till diagnoserna.) Det finns också intervjuer med brukare som av olika skäl är kritiska till diagnoserna. (Vissa av skälen finner kanske marsianen en smula oegentliga.) Sist men inte minst finns en diagnoskritisk artikel i förkortad version av lektorn vid Cardiffs universitet, Carl Cederström, och doktorn i sociologi vid Lunds universitet, Roland Paulsen. Denna artikel vill marsianen varmt rekommendera alla – framförallt alla brukare – att läsa. Ett par tänkvärda citat ur artikeln är dessa: ”Enligt Greenberg är psykiatrins stora problem snarare att den saknar vetenskaplig grund” och ”’Psykisk sjukdom’ är i sig ett begreppsligt misstag – en sammanblandning av kategorier från vitt skilda världar”.

Efter genomläsningen av ”nya” Revansch! kände sig marsianen upplyft och betydligt mer jordnära än tidigare. Vem vet, en dag känner han sig kanske till och med återintegrerad i jordelivet igen? Men för det krävs det förstås en mindre revolution.

/Hannes Qvarfordt

PS. Marsianen uppmanar alla, verkligen alla, att ta del av den nedan länkade intervjun med Peter Gøtzsche vid det välrenommerade Cochrane-institutet i Köpenhamn:Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s