Kränkningarna av Nora upphör inte

Jimmieblogg2Idag tar Sveriges Radio återigen upp fallet ”Nora” som efter Daniel Velascos dokumentär fick stor uppmärksamhet för en tid sedan. Och skandalerna fortsätter. Nu rapporteras det att en lång rad anställda inom vården har gått in och läst Noras journaler, trots att de inte har något med hennes behandling att göra.

Det är rimligt att vänta sig att vårdpersonal får anledning att rannsaka sig själva när ett fall får så stort genomslag i media och börjar fundera över sitt eget bemötande. Att personalen istället sensationslystet börjar snoka i journaler är helt oacceptabelt.

Tyvärr förekommer olovlig läsning av journaler, vilket uppdagas när patienter begär ut sina journaler. Det kan i vissa fall vara så att läsning av journalen varit relevant, men att den som läst journalen glömt eller inte haft tid att dokumentera anledningen till läsningen. I Noras fall tycks det emellertid inte vara så, utan att, som landstingsjurist Mats Holmberg säger ”nyfikenheten har tagit överhand”.

RSMH välkomnar att kontrollen av misstänkta dataintrång skärpts för att skydda patienters personliga integritet.

/Jimmie Trevett
Förbundsordförande, RSMH


Hela landet behöver apotek

Jimmieblogg2I mars gick tiden för många olönsamma apotek ut. Drygt tre år efter apoteksreformen försvann kravet på att hålla liv i de apotek som inte gick med vinst. Resultatet blev bland annat att den lilla orten Lima riskerar att bli utan apotek.

Nu har ett upprop startat för att få socialministern att agera så att hela landet kan garanteras tillgång till apotek. Från RSMHs håll kan vi inte mer än att hoppas att socialministern hörsammar kraven. För många människor med psykisk ohälsa är ett fungerande närbeläget apotek väldigt viktigt och en förutsättning för att kunna få fatt i mediciner som är helt avgörande för livssituationen.

Efter avregleringen av apoteken är det flera av RSMHs medlemmar som vittnar om att apoteksservicen blivit sämre. Det är svårare att få tag på de preparat man behöver då de inte lagerförs och inte alltid heller går att beställa. Blir flera orter av med sina apotek ökar problemen ytterligare.

RSMH önskar att frågan får en snabb lösning innan fler apotek hinner lägga ner och människor får ännu svårare att få tag på sina förskrivna mediciner.

/Jimmie Trevett
Förbundsordförande, RSMH


Vikten av trygga hemmiljöer

kaisvvAllting börjar i hemmet – är det inte så?

Det är en ganska vanlig situation att så kallade hem/boende för psykiskt sjuka, är under all kritik och försummade. När man har rörigt i huvudet, så brukar det bli rörigt runt omkring en också. Och det gör ju inte saken bättre! Ofta bor dessa människor också ensamma och därmed upptäcks inte oredan/otrivseln lika mycket – men den FINNS där hela tiden för den drabbade.

Därmed är det också nästan självklart att det är dömt att misslyckas, när dessa människor sedan ska ut i samhället och anpassas. Hur ska detta gå till, när man egentligen kommer ifrån ett trasigt hem?

Fast detta börjar redan på avdelningarna!

Det går inte att jämföra miljön på en psykiatrisk avdelning med en somatisk avdelning. Alla som har varit på besök på båda typerna av avdelning kan nog hålla med mig.

En trygg hemmiljö är dessutom viktig ur vårdsynpunkt: om man några gånger gått ut i samhället och ”gjort bort sig”, så är det väldigt akut med en trygg hemmiljö att falla tillbaka på och vila sig, gömma sig från resten av världen, för en stund, i alla fall. Istället för att ta raka vägen tillbaka till akutmottagningen. Det måste vara en mycket billigare och humanare och smartare lösning!? Men varför har ingen kommit på det förut.

/Khai Chau